Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

16-06-2014 KNSB bondsraad past competitiereglement aan

Bron: De website van de KNSB: www.schaakbond.nl
Zaterdag 14 juni was de vergadering van de Bondsraad. Er stonden veel zaken op de agenda, waaronder het competitiereglement. Dat onderwerp leidde als altijd tot veel discussie. Aanleiding voor het agendapunt was de wijziging van de FIDE-spelregels die met ingang van 1 juli ingaat.
Bondsraad past competitiereglement aan

Eén van de nieuwe FIDE-regels stelt dat spelers geen elektronica, zoals mobiele telefoons, bij zich mogen hebben op straffe van een nul. Organisatoren hebben echter de mogelijkheid om daarvan af te wijken in hun (eigen) reglementen. In overeenstemming met die mogelijkheid had het KNSB-bestuur besloten voor het competitiereglement een voorstel te doen dat minder ver ging dan de wijziging van de regels door FIDE.

Het bestuursvoorstel voor de KNSB-competitie hield in dat spelers wel elektronica bij zich mogen hebben in een tas of jas, maar die tijdens de partij niet bij zich mogen dragen (bijvoorbeeld in de broekzak) op straffe van een nul. De Bondsraad vond deze aanpassing echter nog te streng en besloot uiteindelijk dat het weliswaar voor een speler verboden is tijdens de partij elektronica bij zich te dragen, maar dat de sanctie erop een waarschuwing is. Het bestuur is gevraagd dit uit te werken in consistente regelgeving. Meer informatie hierover zal binnen afzienbare tijd op de KNSB-website gepubliceerd worden.

Andere wijzigingen die op de agenda stonden betroffen de statuten en het tuchtreglement. De voorstellen tot wijzigingen werden aangenomen. De statutenwijziging was nodig om aansluiting bij het Instituut voor sportrechtspraak (ISR) mogelijk te maken. Dit instituut zal namens de KNSB recht spreken inzake dopinggevallen en gevallen van seksuele intimidatie. Voor alle overige zaken komt er een tuchtcollege conform het aangenomen tuchtreglement.

Andere onderwerpen die de revue passeerden waren het jaarverslag, de jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan dat in november in uitgewerkte vorm op de agenda zal staan. Verder werd Geurt Gijssen benoemt tot erelid van de KNSB. Ten slotte haalde het voorstel van de NHSB om de reiskostenregeling bij de KNSB-competitie af te schaffen geen meerderheid. 

De volgende Bondraadsvergadering is op zaterdag 29 november 2014.

Onderwerpen in de rubriek: KNSB


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
25 jarig bestaan van het Max Euwe Centrum 2011
Verslag van het ONK Dieren 2013
Knsb bondsraad 30 november 2013
nieuwsbrief KNSB februari 2014
bondsraad 14 juni 2014
ONK 2015 in Dieren
Verslag onk Dieren 2015 door Lucas de Jong
ratinglijst per 1 oktober 2016
ratinglijst februari 2017

Rubrieken in de hoofdrubriek Niet ingedeelde rubrieken

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Beurzen met aandacht voor hulpmiddelen
Diverse
IBCA (International Braille Chesss association) algemeen
Integratie
KNSB
partijen van NSVG leden
Persberichten
Schaakproblemen
Reglementen
Berichten over nsvg.nl en andere websites
Spectaculairste partijen uit het NSVG kampioenschap

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie