Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

eerder verschenen nieuwsberichten

22-06-2018 Nsvg privacy reglement

Privacystatement van de NSVG


1. Introductie
De NSVG (de "Vereniging") is de beheerder van de website www.nsvg.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
i om contact met u te kunnen opnemen;
ii om u informatie te sturen;
iii het organiseren van schaakwedstrijden;
iv het bijhouden van uitslagen en standen;
v het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
• het bijhouden van een ledenadministratie;
• het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de landelijke bond ("KNSB").

Uw persoonsgegevens worden alleen aan de IBCA verstrekt mits dit nodig is voor inschrijving van toernooien via de NSVG.

Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB en de FIDE

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u een mail sturen naar de secretaris van de NSVG met het verzoek van de mailinglijst afgehaald te worden.

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Vereniging kan verwijzingen naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

7. Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacygerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleidsstatement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleidsstatement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

12-01-2014 Het tonen van schaakstellingen op onze website www.nsvg.nl

Het was niet altijd even duidelijk wanneer schaakstellingen naast de tekstuele weergave ook in de vorm van een schaakdiagram getoond worden.
Mensen die geen gebruik kunnen maken van informatie op het beeldscherm hadden daar met name last van.
Een schaakdiagram wordt in een tabel van 10 rijen en 10 kolommen zichtbaar gemaakt.

Lees wat er gewijzigd is

Uitslagen ONK 2024

Bekijk de Uitslagen

Verslag ONK 2024

Lees het verslag

Invitation ONK 2024

read invitation

Uitnodiging ONK 2024

Lees de uitnodiging

Verslag International Braille Chess Championships 2023

Lees het verslag

International Braille Chess Championships 2023

Bekijk aankondiging

Uitslagen ONK 2023

Bekijk de Uitslagen

Verslag ONK 2023

Lees het verslag

Invitation ONK 2023

read invitation

Uitnodiging ONK 2023

Lees de uitnodiging

10-10-2022 Uitnodiging ONK 2022

Lees de uitnodiging

Verslag en uitslagen 17e Open NSVG Kampioenschap


Ronde 1: Favorieten winnen bij start 17e ONK

Vrijdagavond 4 maart 2022 ging in Ermelo het 17e Open NSVG Kampioenschap van start. Vanwege corona was het 16e Open NSVG Kampioenschap verschoven naar november2021. Omdat de organisatie niet zo kort op elkaar twee toernooien van vier dagen wilde organiseren, werd besloten het 17e ONK in te korten naar drie dagen. Om toch genoeg rondes te kunnen spelen, besloot de organisatie om dan ook het speeltempo te verkorten: 60 minuten voor de partij plus 30 seconden extra per zet. Zo konden er van vrijdagavond t/m zondagochtend vijf ronden plaatsvinden.
Titelfavoriet was opnieuw Sergio Harnandan, die de afgelopen vier edities al op zijn naam had geschreven en verreweg de hoogste rating van het deelnemersveld had. Jan Boer, Lucas de Jong en Alaettin Gundogmus waren de nummers 2 t/m 4 van de plaatsingslijst. Ook Piet Konijn, debutant op het toernooi, mocht tot de kanshebbers worden gerekend.
Het versnelde speeltempo bleek de favorieten niet te deren. Allen wonnen hun eerste partij, de meesten zonder grote problemen. Richard Gooijers speelde niet slecht tegen Sergio Harnandan, totdat hij Sergio een vrijpion gaf op de e-lijn. Die buitte dat voordeel bekwaam uit. Jan Boer was niet zeker of zijn aanval tegen Jeroen Makkinje werkte, maar in de partij sloeg het door. Piet Konijn was te sterk voor Jan Bouke Tiersma, die positioneel slecht uit de opening kwam omdat zijn paard op a3 niet meedeed en daarna vakkundig werd weggespeeld. Ook Lucas de Jong won, maar Bertus Groot hield lange tijd gelijke tred. Juist toen Lucas in tijdnood zat, ging het bij Bertus mis.
Naast de titelfavorieten kende ook Willem Booy een goede start. Hij speelde tegen Joeke Nijboer, die debuteerde op het ONK. Willem offerde een paard in zijn favoriete systeem. Joeke durfde het offer niet aan te nemen, waarna Willem overtuigend won. Verderop had Jan Zeeman op zeker moment 10 minuten tijdsvoorsprong in zijn Franse partij tegen Cor Tesselaar, wat opmerkelijk is gezien het normale tijdsverbruik van beide spelers. Uiteindelijk herstelde Cor de balans en won via de halfopen h-lijn. Jan Spoelstra liet eveneens zien in vorm te zijn: hij sloeg een pion die hij niet leek te kunnen slaan, maar toen Koenraad terugsloeg ging diens dame verloren. Tot slot viel de soepele overwinning van de ratingloze debutant Johan Monster op. Hij verminkte in een Siciliaanse Najdorf de koningsstelling van Norbert, won meteen een pion en speelde het keurig uit.

Uitslagen ronde 1:
1 Gooijers, Richard (0) - Harnandan, Sergio (0) 11-1 0-1
2 Boer, Jan (0) - Makkinje, Jeroen (0) 2-12 1-0
3 Groot, Bertus (0) - De Jong, Lucas (0) 13-3 0-1
4 Gundogmus, Alaettin (0) - De Lange, Marieke (0) 4-14 1-0
5 Tiersma, Jan Bouke (0) - Konijn, Piet (0) 15-5 0-1
6 Tesselaar, Cor (0) - Zeeman, Jan (0) 6-16 1-0
7 Spoelstra, Jan (0) - Lecluyse, Koenraad (0) 7-17 1-0
8 Booy, Willem (0) - Nijboer, Joeke (0) 8-18 1-0
9 Martensen, Margriet (0) - Geerinck, Alex (0) 20-9 0-1
10 Raestrup, Norbert (0) - Monster, Johan (0) 10-21 0-1
Bye (win): 19 Ploeger, Jeroen


Ronde 2: Drie koplopers na offerrijke ronde

Van de winnaars in de eerste ronde behielden Sergio Harnandan, Lucas de Jong en Alaettin Gundogmus hun 100%-score. Sergio Harnandan deed dat op overtuigende wijze. Zowel hij als tegenstander Joeke Nijboer kozen de aanval, maar waar Joekes koningsaanval ondanks een matdreiging niet doorsloeg, ging Sergio er in het midden dwars doorheen. Ook Alaettin Gundogmus had weinig problemen met Jeroen Ploeger. Lucas de Jong had heel wat meer moeite (en geluk) nodig. Willem Booy leek hem weg te spelen, bereikte een compleet gewonnen eindspel met een kwaliteit meer maar overzag daarin een paardvork waardoor zijn toren verloren ging.
Aan de hoogste borden viel verder ook een aantal remises te noteren. Cor Tesselaar leek kans te maken op een vol punt, maar kwam toch niet door de stelling van Alex Geerinck heen. Johan Monster liet opnieuw zien dat hij een geduchte tegenstander is. Hij plaatste een mooi loperoffer tegen de geroutineerde Jan Boer, die uiteindelijk in het eindspel remise wist te behalen. Piet Konijn en Jan Spoelstra speelden een erg spannende partij. Piet leek een stuk te winnen maar dat bleek toch niet zo te zijn, later offerde hij juist een stuk maar zijn witte vrijpion op h7 was genoeg voor remise.
Ook twee andere partijen vielen op door offers, die in beide gevallen weerlegd werden. Jan Bouke Tiersma plaatste een erg optimistisch torenoffer wat door Jeroen Makkinje koelbloedig werd geneutraliseerd. En Jan Zeeman offerde het een en ander tegen Richard Gooijers, maar diens koning bleek op f4 volledig veilig te staan en dus won Richard.

Uitslagen ronde 2:
1 Monster, Johan (1) - Boer, Jan (1) 21-2 1/2
2 De Jong, Lucas (1) - Booy, Willem (1) 3-8 1-0
3 Ploeger, Jeroen (1) - Gundogmus, Alaettin (1) 19-4 0-1
4 Konijn, Piet (1) - Spoelstra, Jan (1) 5-7 1/2
5 Geerinck, Alex (1) - Tesselaar, Cor (1) 9-6 1/2
6 Harnandan, Sergio (1) - Nijboer, Joeke (0) 1-18 1-0
7 Lecluyse, Koenraad (0) - Raestrup, Norbert (0) 17-10 1-0
8 Zeeman, Jan (0) - Gooijers, Richard (0) 16-11 0-1
9 Makkinje, Jeroen (0) - Tiersma, Jan Bouke (0) 12-15 1-0
10 De Lange, Marieke (0) - Groot, Bertus (0) 14-13 1-0
Bye (draw): 20 Martensen, Margriet


Ronde 3: Sergio alleen aan kop, grote groep achtervolgers

Sergio lijkt zijn status als favoriet voor het toernooi tot nu toe waar te maken. Na een zege op Cor Tesselaar is hij de enige speler met 3 uit 3. Aanvankelijk zag zijn stelling er niet zo best uit, maar uiteindelijk kon hij de partij toch naar zich toetrekken. De partij tussen de andere twee spelers met de maximale score, Lucas de Jong en Alaettin Gundogmus, eindigde als laatste. Lucas de Jong probeerde lange tijd een eindspel van loper tegen paard met een pion meer te winnen, maar er bleek geen doorkomen aan.
In de groep met 2,5 uit 3 sloot onder andere Piet Konijn aan. Die versloeg Jan Boer in een Cambridge Springs-achtige stelling omdat hij zijn extra pion op c4 wist te consolideren en dat voordeel in het toreneindspel bekwaam verzilverde. Ook Alex Geerinck is tot nu toe bezig aan een goed toernooi en kwam op 2,5 punt. Hij plaatste een schijnoffer: toen Koenraad Lecluyse Alex' loper pakte, had die een vork op koning en dame. Als laatste van de groep met 2,5 punt moet Johan Monster genoemd worden. Hij brak met een tijdelijk pionoffer de stelling open en versloeg zo knap Jan Spoelstra.
Een van de twee spelers met 2 uit 3 is Marieke de Lange. Zij was duidelijk te sterk voor Richard Gooijers, die een aantal pionnen weggaf zonder genoeg compensatie. Na drie rondes is er nog 1 speler met 0 punten, namelijk Jan Zeeman. Ditmaal verloor hij van Jan Bouke Tiersma. Jan pakte een paard, maar daardoor kon Jan Bouke het initiatief naar zich toetrekken en de partij winnen.

Uitslagen ronde 3:
1 Gundogmus, Alaettin (2) - De Jong, Lucas (2) 4-3 1/2
2 Tesselaar, Cor (1.5) - Harnandan, Sergio (2) 6-1 0-1
3 Boer, Jan (1.5) - Konijn, Piet (1.5) 2-5 0-1
4 Spoelstra, Jan (1.5) - Monster, Johan (1.5) 7-21 0-1
5 Lecluyse, Koenraad (1) - Geerinck, Alex (1.5) 17-9 0-1
6 Booy, Willem (1) - Makkinje, Jeroen (1) 8-12 1-0
7 Gooijers, Richard (1) - De Lange, Marieke (1) 11-14 0-1
8 Martensen, Margriet (0.5) - Ploeger, Jeroen (1) 20-19 1-0
9 Tiersma, Jan Bouke (0) - Zeeman, Jan (0) 15-16 1-0
Bye (draw): 13 Groot, Bertus;18 Nijboer, Joeke
Bye (win): 10 Raestrup, Norbert


Ronde 4: Sergio blijft winnen, Lucas en Piet in achtervolging

Sergio Harnandan lijkt onstopbaar. Hij won zaterdagavond zijn vierde partij op het ONK tegen de tot nu toe goed voor de dag komende Johan Monster. IN een bijzondere variant van de Ben-Oni koos Johan Monster ervoor om zijn zwartveldige loper te geven tegen wits paard op c3. Dat bleek geen slimme keuze: Sergio kreeg een verwoestende aanval via de f-lijn en zette Johan mat met een overmacht aan stukken.
Sergio is echter nog niet van zijn achtervolgers af. In de laatste ronde op zondagochtend verdedigt hij een half punt voorsprong op Piet Konijn en Lucas de Jong. Piet won een prachtige partij van Alaettin Gundogmus. Hij belegerde pion d5 en maakte het af met een stukoffer. Ook Lucas pakte een overtuigende zege tegen Alex Geerinck, die al snel een pion kwijtraakte en uiteindelijk ten onder ging dankzij een binnenkomende toren op de zevende rij.
Cor Tesselaar herstelde zich van zijn nederlaag in de middag door van Jan Spoelstra te winnen. Jan kwam prima uit de opening, maar Cor won dankzij een vervelende penning. Jan Boer herstelde zich eveneens tegen Margriet Martensen. Jan Bouke Tiersma pakte tegen Jeroen Ploeger zijn tweede overwinning op rij. Het matbeeld met zijn dame op a1 was mooi, omdat die dame het enige zwarte stuk was dat bij het mat betrokken was. Ook Norbert Raestrup behaalde zijn eerste overwinning in een goede partij tegen Richard Gooijers. Datzelfde gold voor Joeke Nijboer, dankzij stukwinst tegen Bertus Groot.

Uitslagen ronde 4:
1 Harnandan, Sergio (3) - Monster, Johan (2.5) 1-21 1-0
2 De Jong, Lucas (2.5) - Geerinck, Alex (2.5) 3-9 1-0
3 Konijn, Piet (2.5) - Gundogmus, Alaettin (2.5) 5-4 1-0
4 De Lange, Marieke (2) - Booy, Willem (2) 14-8 0-1
5 Boer, Jan (1.5) - Martensen, Margriet (1.5) 2-20 1-0
6 Tesselaar, Cor (1.5) - Spoelstra, Jan (1.5) 6-7 1-0
7 Ploeger, Jeroen (1) - Tiersma, Jan Bouke (1) 19-15 0-1
8 Raestrup, Norbert (1) - Gooijers, Richard (1) 10-11 1-0
9 Makkinje, Jeroen (1) - Lecluyse, Koenraad (1) 12-17 1/2
10 Nijboer, Joeke (0.5) - Groot, Bertus (0.5) 18-13 1-0
Bye (win): 16 Zeeman, Jan


Ronde 5: Sergio behaalt maximale score, Piet tweede

Sergio Harnandan heeft met de maximale score van 5 uit 5 zijn vijfde Open NSVG-titel op rij gewonnen. Piet Konijn sloot zijn debuut ook uitstekend af en behaalde de tweede plaats met 4,5 punt. Johan Monster pakte de ratingprijs tot 1300 met 3,5 punt. De ratingprijs tot 1500 was voor Willem Booy, die 3 punten haalde.
Sergio Harnandan behaalde zijn overwinning in de slotronde tegen Lucas de Jong. Sergio werd verrast in de opening, gebruikte veel tijd maar kreeg toch een mooie aanval die Lucas een kwaliteit kostte. In het eindspel verzilverde Sergio dat voordeel. Net als alle andere partijen van Lucas was deze partij als laatste van de ronde afgelopen. Piet Konijn bereikte dankzij opnieuw een uitstekende partij tegen Willem Booy de tweede plaats met 4,5 punt.
Naast Lucas de Jong en Johan Monster eindigden nog twee spelers op 3,5 punt. De eerste was Jan Boer, die Alex Geerinck versloeg. Die speelde de Poolse opening, maar deed dat niet handig en daar profiteerde Jan van. De ander was Alaettin Gundogmus. Norbert Raestrup begon goed tegen hem maar maakte toch wat foutjes, en Alaettin is heel goed in het uitbuiten van kleine voordeeltjes.
Een opvallende partij was verder nog de winst in 9 zetten van Jan Spoelstra tegen Jeroen Ploeger. Jan was zo vriendelijk Jeroen vervolgens wat openingskennis bij te brengen. Het tekent de sfeer van een wederom geslaagd Open NSVG Kampioenschap. Tot volgend jaar!

Uitslagen ronde 5:
1 De Jong, Lucas (3.5) - Harnandan, Sergio (4) 3-1 0-1
2 Booy, Willem (3) - Konijn, Piet (3.5) 8-5 0-1
3 Monster, Johan (2.5) - Tesselaar, Cor (2.5) 21-6 1-0
4 Geerinck, Alex (2.5) - Boer, Jan (2.5) 9-2 0-1
5 Gundogmus, Alaettin (2.5) - Raestrup, Norbert (2) 4-10 1-0
6 Tiersma, Jan Bouke (2) - De Lange, Marieke (2) 15-14 1-0
7 Nijboer, Joeke (1.5) - Makkinje, Jeroen (1.5) 18-12 0-1
8 Lecluyse, Koenraad (1.5) - Martensen, Margriet (1.5) 17-20 0-1
9 Spoelstra, Jan (1.5) - Ploeger, Jeroen (1) 7-19 1-0
10 Groot, Bertus (0.5) - Zeeman, Jan (1) 13-16 1/2
Bye (win): 11 Gooijers, Richard

Eindstand Open NSVG Kampioenschap:
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Harnandan, Sergio 5.0 12.5 12.50 15.0 1895 2343 +0.34
2. 5 Konijn, Piet 4.5 15.5 14.25 13.0 1559 1854 +1.08
3. 2 Boer, Jan 3.5 15.5 9.25 10.0 1687 1567 -0.38
3 De Jong, Lucas 3.5 15.0 8.25 12.5 1622 1641 +0.13
21 Monster, Johan 3.5 15.0 8.25 11.0 0000 1740 +1.00
4 Gundogmus, Alaettin 3.5 12.0 5.75 11.5 1590 1560 -0.11
7. 8 Booy, Willem 3.0 14.0 6.00 10.0 0000 1459 1459
15 Tiersma, Jan Bouke 3.0 10.5 3.50 6.0 0000 1356 1356
9. 6 Tesselaar, Cor 2.5 14.5 4.75 9.0 1512 1586 +0.33
9 Geerinck, Alex 2.5 13.5 5.25 10.0 1395 1406 +0.00
12 Makkinje, Jeroen 2.5 12.5 5.25 6.0 1373 1226 -0.42
7 Spoelstra, Jan 2.5 12.5 4.25 8.0 1466 1407 -0.17
20 Martensen, Margriet 2.5 10.0 3.00 6.0 0000 1286 1286
14. 14 De Lange, Marieke 2.0 12.0 2.50 7.0 1283 1554 +1.04
10 Raestrup, Norbert 2.0 11.0 2.50 5.0 1394 1252 -0.55
11 Gooijers, Richard 2.0 10.5 2.00 5.0 1391 1226 -0.97
17. 18 Nijboer, Joeke 1.5 13.0 1.75 3.5 0000 1399 1399
17 Lecluyse, Koenraad 1.5 11.5 2.75 5.0 1151 1320 +0.74
16 Zeeman, Jan 1.5 8.5 1.00 2.5 1208 1130 -0.27
20. 19 Ploeger, Jeroen 1.0 13.5 2.00 5.0 0000 728 0
13 Groot, Bertus 1.0 9.5 1.25 2.0 1305 1098 -0.79

21-12-2021 Invitation ONK 2022 (English)

read invitation

21-12-2021 Uitnodiging ONK 2022

Lees de uitnodiging

Verslag ONK 2021


Ronde 1: Eindelijk weer!

Na ruim anderhalf jaar was het eindelijk weer zo ver: het Open NSVG Kampioenschap kon plaatsvinden. Helaas was een groot deel van de buitenlandse delegatie dit jaar afwezig in verband met de coronaregels, en meldden enkele deelnemers zich op het laatste moment af. Desondanks stonden er 19 deelnemers aan de aftrap van het toernooi.
Naast de titel van open NSVG-kampioen besloot de organisatie van het toernooi om ditmaal ook de titel Nederlands kampioen visueel gehandicapten uit te reiken tijdens het toernooi. Aangezien er vorig seizoen geen Nederlands kampioen was benoemd, was Lucas de Jong nog steeds titelverdediger. In de eerste ronde begon die goed. Jeroen Makkinje vergat zijn damevleugel te ontwikkelen en daar profiteerde Lucas dankbaar van. Hij won een dame en was als eerste klaar.
Voornaamste titelfavoriet is Sergio Harnandan. In de eerste partij ging het echter niet gemakkelijk tegen Jan Spoelstra. In een Ben-Oni stond hij al snel prettig nadat hij ...b7-b5 mocht spelen, maar pas toen Jan kort achter elkaar twee stukken weggaf, kon hij het punt binnenhalen. Nog moeilijker was het voor Jan Boer. De nummer 2 van de plaatsingslijst had kunnen verliezen van Richard Gooijers, die twee torens en enkele pionnen had tegen Jans dame. Richard liet de kans echter liggen, zodat Jan toch won. Nummer 3 Mark Schutte had het gemakkelijker: Bastiaan Gramser maakte een openingsfout en verloor snel. Ook de andere outsiders, Alaettin Gundogmus en Pieter Couwenberg, wonnen. Alaettin stond na de opening slechter tegen Marieke de Lange maar trok de partij toch naar zich toe, Pieter stond aan het eind nog steeds slecht maar Kempe Verwey ging door de tijd.
Ook bij dit toernooi doen enkele spelers van buiten de NSVG-kringen mee. Willem Booy is hier al vaker geweest en mocht vandaag spelen tegen een debutant, Eva Dekens. De ervaring van Willem gaf de doorslag: toen Eva een paard naar de rand speelde, kon hij een pion winnen en het gemakkelijk uitspelen. De andere debutant, Margriet Martensen, deed het beter. Ze maakte het Cor Tesselaar heel moeilijk. Uiteindelijk stond die wel een toren voor, maar lette hij even niet op in het eindspel: pat! Als laatste waren Jan Zeeman en de enige Duitse deelnemer, Norbert Raestrup, klaar. Jan had heel weinig tijd, maar vond een zetherhaling.

Ronde 2: Kwartet op 100%

Na de tweede ronde zijn er nog vier spelers met een 100%-score. Sergio Harnandan, Jan Boer, Alaettin Gundogmus en Pieter Couwenberg wonnen allemaal hun tweede partij en delen dus de kop.
Sergio Harnandan liet zien waarom hij de afgelopen drie edities van het ONK heeft gewonnen. Tegen Willem Booy won hij een stuk tegen twee pionnen. Het leek zeker niet gemakkelijk, maar Sergio koos een zeer gedegen oplossing die er vreemd uitzag, maar heel goed voor hem uitpakte. Jan Boer won ondanks een moeizaam begin ook gemakkelijk van Jeroen Ploeger, die gisteren een vrije ronde had en dus voor het eerst achter het schaakbord zat. Alaettin Gundogmus had het evenmin lastig. Mark Schutte liep vanaf het begin van de partij achter de feiten aan. Pieter Couwenberg had de meeste moeite om op 2 punten te komen. Hij stond goed tegen Lucas de Jong, gaf het voordeel weg maar maakte het Lucas opnieuw lastig in het eindspel. De stelling leek houdbaar voor Lucas, maar die ging door de vlag.
Twee andere deelnemers zijn ook nog ongeslagen. Allereerst Norbert Raestrup, die met degelijk schaak vrij gemakkelijk won van Margriet Martensen en zo op 1,5 punt kwam. Diezelfde score is er voor Cor Tesselaar. Jan Zeeman maakte na een Franse opening in het middenspel een fout waar Cor van profiteerde: hij won een stuk. Bastiaan Gramser pakte zijn eerste punt. Marieke de Lange kwam goed uit de opening, maar ging vervolgens de fout in. Jan Spoelstra had het niet gemakkelijk tegen Eva Dekens, maar na een wisselende partij trok hij het eindspel toch naar zich toe. Tot slot Jeroen Makkinje tegen Kempe Verwey. Dat ging lang gelijk op, totdat Jeroen in een toreneindspel een vrije a-pion had die hem de winst bezorgde.

Ronde 3: Jan Boer alleen aan de leiding

Jan Boer is de eerste die zich heeft losgemaakt van de rest van de deelnemers. Terwijl op het grote scherm in de schaakzaal de eerste matchpartij Carlsen-Nepomniasjtsji werd getoond, wist hij als enige van de vier koplopers zijn partij te winnen. Daar zag het lang niet naar uit. Hij stond verloren tegen Pieter Couwenberg met een stuk minder, maar Pieter vergaloppeerde zich. In de andere partij tussen koplopers, Sergio Harnandan tegen Alaettin Gundogmus, hield alaettin knap stand. Sterker nog: hij leek beter te staan, maar koos in een tactische stelling toch voor een remise.
Cor Tesselaar voegde zich bij Sergio en Alaettin op 2,5 punt. Tegen Norbert Raestrup kwam er een draak-achtige Siciliaan op het bord, waarin Cors koningsaanval over de h-lijn doorsloeg. Lucas de Jong herstelde zich van zijn verlies in de ochtendronde door met een loperoffer op h7 Bastiaan Gramser te grazen te nemen. Jan Spoelstra kwam ook op 2 punten door een keurige partij tegen Jeroen Makkinje. Een klein voordeeltje werd bekwaam uitgebouwd naar winst. Richard Gooijers won na een bye in de ochtendronde van Jeroen Ploeger. Hij kreeg een stuk cadeau, gaf dat stuk later weer terug maar kon toen verwoestend toeslaan met zijn paard. Mark Schutte was de laatste die op 2 punten kwam. In een foutenfestijn stond hij eerst verloren tegen Willem Booy, toen gewonnen, toen gelijk maar in het pionneneindspel won hij alsnog.
Onder in de ranglijst pakte Marieke de Lange haar eerste punt. Ze versloeg Kempe Verwey door diens lopers vast te zetten en vervolgens een pion te veroveren, die Kempe niet meer terugzag. Tot slot de partij die als eerste klaar was: die tussen de debutanten Eva Dekens en Margriet Martensen. Eva stond in eerste instantie beter, maar Margriet pakte de winst en was daar zichtbaar erg gelukkig mee.

Ronde 4: Jan Boer doet goede zaken

Ook in de vierde ronde heeft Jan Boer zijn 100%-score vastgehouden. Omdat Sergio Harnandan en Cor Tesselaar onderling remise speelden, staat Jan nu een punt los van vijf achtervolgers.
Net als gisteren kwam Jan goed weg. Alaettin Gundogmus stond goed, maar voerde een zet van Jan verkeerd uit op zijn eigen bord. Daardoor produceerde hij een zet die op Jans bord direct verloor. Sergio Harnandan maakte tegen Cor Tesselaar een openingsfout waardoor hij slechter kwam te staan. Na wat geruil zat er niets meer in dan remise, waardoor Cor en Sergio verder achterop raakten.
Naast Cor en Sergio kwamen nog drie andere spelers op 3 punten. Allereerst Pieter Couwenberg, die profiteerde van een blunder van Jan Spoelstra die op dat moment overigens al slecht stond. Mark Schutte offerde tegen Richard Gooijers speculatief een toren, maar het pakte goed uit. Marks computer beoordeelde zijn offer overigens ook als correct. Lucas de Jong was de laatste die aansloot bij de achtervolgers. Hij kwam echter goed weg tegen Jan Zeeman. In prettige stelling blunderde Lucas ineens een stuk, maar ook Jan maakte een fout en raakte zijn voordeel weer kwijt. Uiteindelijk deed de tijd jan de das om.
Ook de andere partijen waren interessant. Eva Dekens won na een foutenrijke partij van Kempe Verwey. Na enkele missers hield Kempe het voor gezien. Marieke de Lange en Norbert Raestrup speelden een spannende partij. Marieke kwam een stuk voor tegen enkele pionnen en leek nog een kwaliteit te winnen, maar dankzij een geniepige torenzet kon Norbert eeuwig schaak houden. Bastiaan Gramser kwam na een gelijkwaardige opening langzaam in het voordeel tegen Willem Booy. Hij kreeg een paard op d6 en won beslissend materiaal. Tot slot Jeroen Makkinje tegen Jeroen Ploeger. Jeroen Makkinje had het lastig, maar won uiteindelijk toch.

Ronde 5: Jan onderuit, Sergio en Mark sluiten aan

Na de vijfde ronde staan de drie hoogstgeplaatste spelers aan kop. Jan Boer verloor van Mark Schutte, die daardoor langszij kwam. Ook Sergio Harnandan kwam aan kop na winst tegen Lucas de Jong.
Mark en Jan speelden een spectaculaire partij, waarbij er zo veel gebeurde dat je wel móést blijven kijken. Mark trok dankzij actief spel met zwart al snel het initiatief naar zich toe. Jans koning werd in het midden vastgehouden en Mark besliste de partij in stijl. Na vanmorgen al een toren geofferd te hebben, werd er nu zelfs een volle dame in de aanbieding gedaan voor mat op de volgende zet.
Sergio Harnandan kwam ook op 4 punten. In een complex middenspel uit een Ben-Oni verleidde ij Lucas de Jong tot een fout. Hij won een dame tegen een toren en een loper en na nog twee krachtzetten was het pleit beslecht. Pieter Couwenberg en Cor Tesselaar hadden ook aan kop kunnen komen, maar zij speelden remise. Pieter kwam langzaamaan in het voordeel, won ook een kwaliteit, maar had te weinig tijd om de partij tot winst te voeren. Daardoor zijn Cor en Sergio de enige nog ongeslagen spelers.
Ook Jan Spoelstra had een leuke partij tegen Norbert Raestrup. In het Slavisch kon hij al snel een pion winnen, maar hij verzuimde dat. Mede daardoor kreeg Norbert Raestrup een aanval, maar Jan kon ook zelf op de koningsvleugel met zijn pionnen opstomen. Na een fout van Norbert won Jan een kwaliteit en daarmee was de partij uit. Een overtuigende zege was er voor Bastiaan Gramser tegen Jan Zeeman. Ook Marieke de Lange kende geen problemen, haar ervaring gaf de doorslag tegen Eva Dekens. Datzelfde gold voor de zeer gedegen spelende Alaettin Gundogmus, die Margriet Martensen versloeg. Willem Booy speelde zijn vertrouwde opening en was ditmaal wel succesvol tegen Jeroen Ploeger. Tot slot Jeroen Makkinje tegen Richard Gooijers. Dit was een spannende partij waarin Jeroen lange tijd slecht stond. Hij wist zich echter terug te knokken en zelfs in het voordeel te komen, maar nam gezien de tijd genoegen met een halfje.

Ronde 6: Sergio Harnandan toch kampioen

Hoewel het er lange tijd niet naar uitzag, is Sergio Harnandan toch toernooiwinnaar geworden. Hij scoorde als enige 5 uit 6. Het was zijn vierde ONK-overwinning op rij, en zijn vijfde Nederlandse titel bij de visueel gehandicapten in totaal. Zelf won Sergio van Jan Boer, terwijl concurrent Mark Schutte niet verder kwam dan remise tegen Cor Tesselaar. Pieter Couwenberg won ook waardoor Jan Boer, die na ronde 4 nog een punt voorsprong had, zelfs nog buiten de prijzen viel. Opvallend in de laatste ronde was dat deze drie topborden, waarin om de prijzen gespeeld werd, als laatste bezig waren toen de rest van de speelzaal al leeg was.
Sergio kreeg zijn overwinning zeker niet cadeau. Hij stond slecht tegen Jan en leek zelfs te gaan verliezen, maar met nog zo'n zes minuten op de klok vond hij een fraaie truc die de partij alsnog zijn kant op deed kantelen. Mark Schutte plaatste wederom een offer, ditmaal een loper. Zijn aanval sloeg echter niet door en Cor Tesselaar stond beter, totdat hij een vingerfoutje maakte. Daarop besloten de heren tot remise. Voor Cor Tesselaar was dat genoeg voor de ratingprijs van de tweede groep. Pieter Couwenberg had het moeilijk met de Hollands-achtige opstelling van Alaettin tegen zijn Londensysteem. Zwart leek aanval te krijgen, maar met een leuke wending wist Pieter een pion te winnen en de coördinatie van de zwarte stukken te verstoren. Vervolgens ging het van kwaad tot erger met Alaettin en kon Pieter het punt binnenhalen.
Eerder al had Margriet Martensen haar partij tegen Jeroen Makkinje gewonnen, waardoor zij de ratingprijs van de laagste groep won. Jeroen miste een betere voortzetting waardoor zijn f-pion onder vuur kwam te liggen. Dat kostte hem de partij. Ook de andere vrouw die speelde in de laatste ronde, Marieke de Lange, boekte een uitstekend resultaat. Ze pakte remise tegen voormalig kampioen Lucas de Jong, en die laatste mocht gezien de eindstelling zeker niet klagen met dat resultaat. Aangezien Margriet al de ratingprijs won, ging de prijs voor de beste vrouw naar Marieke. Eva Dekens was uitgeloot voor de laatste ronde en eindigde een punt achter Marieke.
Ook de andere vier partijen waren interessant. De partij tussen Jan Spoelstra en Bastiaan Gramser draaide om Bastiaans zwakke c-pion. Jan kon deze winnen en afruilen naar een eindspel, dat hij naar winst speelde. Kempe Verwey won van Jeroen Ploeger, hoewel laatstgenoemde dacht dat hij wel kansen had gehad. Willem Booy wist met een 'windmolen' drie stukken van Jan Zeeman te winnen. Tot slot won Richard Gooijers in een mooie aanvalspartij van Norbert Raestrup.
Daarmee zat het zestiende Open NSVG Kampioenschap erop. We hopen dat we de volgende keer, in februari 2023, weer met meer deelnemers kunnen spelen. Voor die tijd staan er nog twee toernooien op de planning, een open toernooi van 4 t/m 6 maart 2022 en een ledenweekend in november. Hopelijk tot dan!

03-08-2021 Invitation ONK 2021 (English)

read invitation

03-08-2021 Uitnodiging ONK 2021

Lees de uitnodiging

19-02-2020 Eindstand ONK 2020


Eindstand ONK 2020

Nr Naam Rating Score TPR WP SB W-WE

1 Harnandan, Sergio 1912 5,5 1972 23,0 20,75 0,27
2 De Jong, Lucas 1639 4,5 1689 21,0 13,75 0,18
3 Roman, Hugo 1742 4,5 1744 20,5 13,25 0,2
4 Schutte, Mark 1627 4,5 1720 20,5 13,00 0,68
5 Boer, Jan 1695 4,0 1623 20,5 12,50 -0,38
6 Spoelstra, Harry 1574 4,0 1687 20,0 12,25 0,77
7 Tesselaar, Cor 1413 3,5 1542 21,5 11,25 0,76
8 Smit, Peter 0 3,5 1630 21,0 10,50 1630
9 Gundogmus, Alaettin 1586 3,5 1530 16,0 8,00 -0,13
10 Spoelstra, Jan 1415 3,0 1548 21,5 9,75 0,82
11 Geerinck, Alex 1407 3,0 1352 21,0 8,50 -0,29
12 Makkinje, Jeroen 1372 3,0 1508 20,0 9,00 0,82
13 Van Onacker, Franky 0 3,0 1357 19,0 8,00 1357
14 Couwenberg, Pieter 1670 3,0 1484 18,0 7,50 -0,95
15 Gooijers, Richard 1424 3,0 1363 16,5 5,00 -0,28
16 Zeeman, Jan 0 2,5 1140 17,0 4,75 1140
17 De Lange, Marieke 1262 2,5 1393 16,0 5,00 0,49
18 De Meyere, Kathleen 1217 2,5 739 13,0 2,00 -0,43
19 Korf, Irmgard 0 2,5 1418 12,5 2,00 0
20 Raestrup, Norbert 1583 2,0 1219 18,0 3,50 -1,67
21 Lecluyse, Koenraad 0 2,0 638 16,0 2,50 638
22 Gryson, Wilfried 1301 2,0 765 15,5 1,00 -0,86
23 Ploeger, Jeroen 0 1,0 567 11,0 0,00 567
24 Stroomer, Nathan 0 0,0 514 13,0 0,00 514
aam Rating Score TPR WP SB W-WE

16-02-2020 Verslag ONK 2020


Verslag door Lucas de Jong van het ONK gehouden in Ermelo van 13-2 t/m 16-2.

Klik hier voor het hele verslag met de uitslagen per ronde.

31-01-2020 Invitation ONK 2020 (English)

The tournament will take place from Thursday February 13th
until Sunday February 16th 2020 in the village of Ermelo, the Netherlands.

read invitation

24-01-2020 Workshop schaken met een visuele beperking

Waar: Hotel Dennenheul, Paul Krugerweg 45, 3851 ZH Ermelo
Wanneer: zaterdag 15 februari 2020, van 15:00 tot 17:00
Kosten: gratis
Aanmelden bij: Lucas de Jong, lucasdejong93@live.nl /
0611140199

klik hier voor meer informatie

18-01-2020 Uitnodiging ONK 2020

Beste schaakvriend(inn)en uit binnen- en buitenland,

Bij deze nodigen wij u uit op ons 15e Open N.S.V.G. Kampioenschap
(O.N.K.).

Het Open NSVG Kampioenschap 2020 vindt plaats van donderdag 13 februari t/m zondag 16 februari 2020 in Ermelo.

Lees de uitnodiging

18-08-2019 Uitnodiging Ledenweekend 2019


Dit weekend wordt gehouden van 15-17 november 2019
Wij, het bestuur van de NSVG, willen u graag uitnodigen voor het Ledenweekend, dat van vrijdag 15 t/m zondag 17 november 2019 in hotel Dennenheul te Ermelo plaatsvindt. Dit is een schaakweekend voor leden waar niet alleen schaken, maar ook gezelligheid centraal staat.

lees verder

20-07-2019 Uitnodiging Open Belgisch Kampioenschap 2019

Dit kampioenschap wordt gehouden van 30 oktober tot 3 november 2019

Lees de uitnodiging

28-02-2019 Uitnodiging schaaksimultaan Wassenaar met Machteld van Foreest

Lees de uitnodiging

23-02-2019 Eindstand van het ONK 2019

Bekijk de eindstand van het ONK 2019

19-02-2019 Open NSVG kampioenschap 2019

lees het verslag dat Lucas de Jong maakte

01-12-2018 Sergio Harnandan speelt spectaculairste partij 2018

bekijk deze partij met commentaar

25-11-2018 Uitnodiging ONK 2019

Het Open NSVG Kampioenschap 2019 vindt van donderdag 14 februari t/m zondag 17 februari plaats in Ermelo

Lees de uitnodiging

25-11-2019 Workshop schaken met een visuele beperking

De workshop vindt plaats op zaterdagmidag 16 februari 2019

Lees verder

12-11-2018 Verslag NSVG Ledenweekend 2018

lees het verslag van Lucas de Jong

05-11-2018 Eindstanden van het NSV clubkampioenschap 2018

bekijk de eindstanden van het NSvg clubkampioenschap

13-10-2018 Uitnodiging wk schaken voor visueel beperkten in Italië

Pperiode: 05 april - 15 april 2019

lees de engelstalige uitnodiging

09-03-2018 Eindstand 6 Landen toernooi

Eindstand:
MP = Matchpunten BP = Bordpunten WP = weerstandspunten

Eindstand 6 Landentoernooi 2018 teams
No. PNo. Name MP BP WP
-------------------------------------------------------
1. 3 GERMANY 9 15.0 21
2. 2 BELGIE 8 13.5 22
3. 5 NETHERLANDS 7 12.0 23
4. 1 FRANCE 3 6.5 27
5. 6 GREAT BRITAIN 2 7.5 28
6. 4 SUISSE 1 5.5 29

Zie ronde uitslagen

23-09-2018 Uitnodiging ledenweekend 2018

Beste leden en sympathisanten van de NSVG,

Wij, het bestuur van de NSVG, willen u graag allemaal uitnodigen voor het Ledenweekend, dat van vrijdag 2 t/m zondag 4 november 2018 in hotel Dennenheul te Ermelo plaatsvindt.

Lees verder

24-02-2018 Programma 6 landentoernooi.

In hotel Denneheul vindt vanaf 1 maart t/m 5 maart het 6-landentoernooi plaats.
Voor spelers en eventuele geintereseerde toeschouwers volgt hier het adres van het hotel en het programma van het 6-landentoernooi.

Zie de locatie en het programma

08-03-2018Duitsland wint Zeslandentoernooi 2018 visueel gehandicapten

Van 1 t/m 5 maart 2018 organiseerde de Nederlandse Schaakvereniging van Visueel Gehandicapten (NSVG) het Zeslandentoernooi voor visueel gehandicapten in Ermelo. België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Nederland namen deel. Hieronder een verslag van dit toernooi, dat door Duitsland werd gewonnen. Een verslag met partijfragmenten van Nederland volgt later.

Lees het verslag dat Lucas de Jong maakte

24-02-2018 Nederlands team 6-landentoernooi.

Donderdag 1 maart is het zover en begint het zeslandentoernooi in Ermelo. Teamcaptain Cor Tesselaar schreef een korte voorbeschouwing over het Nederlands team:

Lees voorbeschouwing van Cor Tessalaar.

22-02-2018 Kampioenschap schaken voor visueel beperkten Frankrijk 2018

Periode: 9-13 mei 2018

Lees de ned. talige uitnodiging

11-02-2018 Verslag van het ONK 2018

Lees het verslag dat Lucas de Jong van dit toernooi maakte.

11-02-2018 Uitslagen ONK 2018

Het ONK (Open NSVG kampioenschahp) werd gehouden van 9 t/m 11 februari 2018 in Nunspeet.

Bekijk alle uitslagen van dit toernooi

11-02-2018 Eindstanden van het ONK 2018

Met dank aan wedstrijdleider Gerard de Lange

Bekijk de eindstanden in de 2 groepen

16-02-2018 Verhaal van een deelnemer aan het ONK 2018

Lees het verhaal van sander dekker

29-01-2018 Uitnodiging workshop jeugd NSVG

Wat: schaakworkshop voor kinderen en jongeren met een visuele beperking
Waar: Hotel De Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14, 8071 PA Nunspeet
Wanneer: zaterdag 10 februari 2018, 15:00-17:00
Prijs: gratis

Lees de uitnodiging

28-01-2018 Uitnodiging voor het Open DBSB kampioenschap

periode: 07.10. - 13.10 2018
Plaats: Aura-Hotel in Timmendorf statt (aankomst: 06.10., vertrek am 14.10.)

Lees de duitstalige uitnodiging

14-01-2018 Programma ONK 2018

Het programma voor het komende ONK donderdag 8 februari t/m zondag 11 februari

lees het programma

04-01-2018 Invitation 13th open NSVG championship

This championship will be held from Thursday 8th of February (including dinner) untill Sunday afternoon February the 11th 2018, (including Lunch).

read the invitation

21-12-2017 interview met Bastiaan Gramser in Horizon

Op maandag 18 december was in de rubriek actualietijd een interviw met onze voorzitter te horen.

Beluister dit interview

13-12-2017 Uitnodiging ONK 2018

Beste schaakvriend(inn)en uit binnen- en buitenland,
Bij deze nodigen wij u uit op ons 13e Open N.S.V.G. Kampioenschap
(O.N.K.) 2018.
Het Open NSVG Kampioenschap 2018 vindt plaats van donderdag 8 februari t/m zondag 11 februari 2018 te Nunspeet.

Lees de uitnodiging

15-11-2017 Open Belgisch kkampioenschap voor visueel beperkten

Van 1. - 5. November 2017 vond in Blankenberge (BEL) het Oopen Belgisch kampioenschap voor visueel beperkten plaats.

Lees verder

08-12-2017 Lucas de Jong NSVG-kampioen 2017 na geslaagd ledenweekend

Van 17-19 november 2017 werd het NSVG Ledenweekend gehouden in Hotel de hoeve van Nunspeet. Er was tijd voor schaken, maar uiteraard ook voor gezelligheid. Ondanks de afwezigheid van een aantal vaste gasten, die om uiteenlopende redenen niet konden komen, kunnen we terugkijken op een geslaagd verenigingsweekend.

Lees het verslag van kampioen Lucas de Jong.

21-11-2017 Aankondiging van het 24e zeslandentoernooi

Het 24e zeslandentoernooi vindt van 1-5 maart 2018 in Ermelo plaats.

lees verder

20-11-2017 eindstand van het Ned. kkampioenschap schaken voor vips

Dit kampienschap werd op18 en 19 november in Nunspeet georganiseerd.
Met dank aan wedstrijdleider Gerard de Lange.

Bekijk de eindstanden in de 4 groepen

08-10-2017 Eindstand van het 8e BBCC toernooiEindstand na 7 Ronden

Lees verder

05-09-2017 Verslag vierde Goirlese Weekend Kampioenschap 2017

Van vrijdag 25 t/m zondag 27 augustus jl. vond de vierde editie van het Goirlese Weekend Kampioenschap (G.W.K.) plaats in cultuurhuis Jan van Besouw. Ruim zeventig deelnemers verspreid over twee groepen waaronder een vijftal NSVG-ers namen deel aan dit sterk bezette toernooi.

Lees het verslag van Bastiaan Gramser

05-09-2017 Notatie schaakpartijen

Tijdens de laatste NSVG bestuursvergadering is gesproken over met welke hulpmiddelen schaakpartijen volgens het Fide-reglement genoteerd mogen worden.

lees verder

05-09-2017 Uitnodiging NSVG-ledenweekend 2017

Beste leden en sympathisanten van de NSVG,
Wij (het bestuur van de NSVG) willen u (leden en sympatisanten) graag uitnodigen voor het ledenweekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 november 2017 in hotel De Hoeve van Nunspeet.

Lees verder

25-06-2017 Schaakolympiade voor visueel beperkten (1)

Lees deel1 van het verslag van Lucas de Jong

25-06-2017 Schaakolympiade voor visueel beperkten (2)

Lees deel2 van het verslag van Lucas de Jong

02-07-2017 Schaakolympiade voor visueel beperkten (3)

Lees het slot van het verslag van Lucas de Jong

21-06-2017

stand na 5 rondes

lees verder

23-06-2017 24ste OBK 2017 BLANKENBERGE

Lees de uitnodiging

22-07-2017 15 schaakolympiade voor vips (3)

Op 19 juni is de 15e schaakolympiade voor vips begonnen.

lees verder

10-06-2017 Schaakolympiade voor vips (2)

De leden en het bestuur van de NSVG wensen het Olympiadeteam veel succes!

zie ons vorig bericht over de olympiade

01-05-2017 Verslag van het 43e IBIS Schaaktoernooi in Haaksbergen

In het weekend van 21 tot en met 23 april werd in Haaksbergen het 43e IBIS Schaaktoernooi georganiseerd.
Het bijzondere van dit internationale toernooi is dat de schakers en hun begeleiders niet in een hotel maar bij gastgezinnen logeren.

Lees het verslag van Jeroen Ploeger

21-03-2017 Uitnodiging 8e BBCC toernooi in Timmendorfer Strand

Periode: 30.September - 08. Oktober 2017

Lees de Duitstalige uitnodiging

17-03-2017 Lucas de Jong schreef een verslag van het ONK 2017

Daarin onder andere zijn beleving, partijen en partijfragmenten

Lees het verslag van Lucas

16-03-2017 Engelstalig radio interview met Criss Ross (Engeland)

Beluister de interviews

11-03-2017 NSVG naar de schaakolympiade voor vips

lees verder

26-02-2017 Eindstand Open NSVG kampioenschap 2017

Bekijk de eindstanden in de 3 groepen

26-02-2017 Verslag Open NSVG kampioenschap 2017 ronde 6

Dit kampioenschap werd van 23-26 februari 2017 in Nunspeet gespeeld.
40 deelnemers verdeeld over 3 groepen speelden 6 rondes volgens het Zwitsers systeem.

lees het verslag van Alex van Lanen

26-02-2017 Verslag Open NSVG kampioenschap 2017 ronde 4 en 5

Dit kampioenschap werd van 23-26 februari 2017 in Nunspeet gespeeld.
40 deelnemers verdeeld over 3 groepen speelden 6 rondes volgens het Zwitsers systeem.

lees het verslag van Alex van Lanen

25-02-2017 Verslag Open NSVG kampioenschap 2017 ronde 1 2 en 3

Dit kampioenschap werd van 23-26 februari 2017 in Nunspeet gespeeld.
40 deelnemers verdeeld over 3 groepen speelden 6 rondes volgens het Zwitsers systeem.

lees het verslag van Alex van Lanen

24-02-2017 Open Zwitsers schaakkampioenschap voor vips

Periode: het Pinksterweekend van 5 - 7 juni 2017

lees de Duitstalige info

24-02-2017 Open BCA brits schaakkampioenschap voor visueel beperkten

periode: zaterdag 27 mei - zaterdag 3 junie 2017

Lees de Engelstalige info over dit toernooi

22-02-2017 Uitnodiging voor een internationaal schaaktoernooi in Litouwen

van 5-14 mei 2017.
Neem voor meer informatie contact op met Martien Boerefijn

Lees de engelstalige uitnodiging

21-02-2017 Het ONK reglement 2017

Lees dit reglement

23-02-2017 Nsvg nu ook op de webbox te beluisteren

Wij zijn sinds kort bezig met een proef om berichten van de NSVG op de webbox te kunnen beluisteren.

Lees verder

20-02-2017 Interview met Jan Boer

Time for Access interviewde ons lid Jan Boer en sprak met hem over het schaken door visueel beperkten en "jan's persoonlijke ervaringen.
Beluister het interview

15-02-2017 Uitnodiging voor een schaaktoernooi in Slovenië

Periode: 17 mei 2017 (aankomst) 25 mei 2017 (vertrek).

Lees de engelstalige uitnodiging

07-02-2017 Schaaknotatie door Jaws netjes laten uitspreken.

Bij voorbeeld, Ke1 wordt uitgesproken als kkoning eva 1.

Lees het artikel

02-02-2017 KNSB ratinglijst van NSVG leden per februari 2017

27 leden van de NSVG hebben een KNSB rating

Bekijk de ratinglijst per februari 2017

26-01-2017 Uitnodiging voor de 15-de schaakolympiade voor vips

Lees de engelstalige uitnodiging

04-01-2017 De archieffunctie op nsvg.nl is aangepast.

lees verder

20-12-2016 Correspondentieschaak competitie 2016-2017

Deze competitie is begin oktober 2016 van start gegaan met 1 groep.
Deze groep bestond uit 6 spelers, 1 speler heeft zich teruggetrokken.
Er wordt een enkelrondige competitie gespeeld

bekijk de uitslagen en de tussestand.

19-12-2016 Miniatuur schaakpartij Jan Boer

Partij tijdens het Hoogeveen schaaktoernooi 2016.

Bekijk de partij

19-12-2016 Verslag jubileum Schaakclub Zeist 29 oktober 2016

NSVG wint 2 wedstrijden tijdens 110-jarig jubileum Schaakclub Zeist.

Lees het verslag van Ron Snoek

19-12-2016 Verslag ledenweekend 2016

Door Lucas de Jong, Sergio Harnandan en Bastiaan Gramser
Tijdens het weekend startten we voor het eerst met ons eigen NSVG-clubkampioenschap verdeeld over groepen van vier tot vijf spelers ingedeeld naar speelsterkte.
Daarnaast was er een groep ingeruimd voor onze sympathieke sympathisanten.
In groep 1 werd Sergio Harnandan met veruit de hoogste rating zonder noemenswaardige problemen NSVG-kampioen met 2,5 punten.

lees het verslag

18-12-2016 Ratinglijst van NSVG leden per 1 oktober 2016

26 leden van de NSVG hebben een KNSB rating

Bekijk deze ratinglijst

14-12-2016 Toegankelijke digitale schaakklokken

De NSVG wil voor belangstellenden half januari graag een aantal toegankelijke digitale schaakklokken in Spanje bestellen.

lees vverder

10-12-2016 Uitnodiging ONK 2017

Het Open NSVG Kampiioenschap 2017 vindt plaats van donderdag 23 februari tot zondagmiddag 26 februari 2017.
Plaats: Hotel De Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14, 8071 PA te Nunspeet.

lees de uitnodiging

21-11-2016 Eindstanden van het schaakktoernooi tijdens het ledenweekend 2016

Het ledenweekend vond diit jaar plaats van 18 t/m 20 november 2016.
Vrijdagavond was de algemene ledenvergadering, op zaterdag en op zondag werd er in 6 groepen van 4 deelnemers geschaakt, waarbij de groepen naar speelsterkte van de deelnemers waren ingedeeld.
In de hoogste groep ging het om het clubkampioenschap.

Bekijk de eindstanden in de 6 groepen

17-11-2016 Verslag IBCA-teamkampioenschap Polen (Hugo Roman & Sergio Harnandan)

Van 24 juli t/m 2 augustus vond in Polen het eerste landenkampioenschap van de IBCA plaats.
Aan dit toernooi deden 13 teams uit 12 landen mee.
Polen speelde met 2 teams.

Lees verder

12-11-2016 Record blindschaken

Bron: De Telegraaf van 12 november 2016
Eind deze maand zal de Amerikaanse grootmeester Timur Garejev proberen het wereldrecord blind simultaan schaken te verbeteren door het op te nemen tegen 50 tegenstanders.

lees het hele artikel

07-11-2016 Eindstand van het regionaal schaaktoernooi Zuid-West Duitsland

Aan dit toernooi hebben geen Nederlandse spelerrs deelgenomen, wel spelers uit Duitsland, België en Zwitserland.

Bekijjk de Duitse versie van dit bericht en de eindstand.

14-10-2016 kampioenschap schaken 2016 vooor visueel beperkten in Oostenrijk

Dit kkampioenschap vond van 1-8 oktober 2016 plaats in Mönichkirchen
Kammpiioen werd Gerold Arnold 1766 8½ 47½

lees meer over dit kampiioenschap

26-09-2016 Ledenweekend van de NSVG van 18-20 november 2016

Op vrijdagavond 18 november beginnen we met de algemene ledenvergadering.

lees meer over dit weekend

30-06-2016 Uitnodiging voor het 23 Open Belgisch Kampioenschap

Tijdstip: Van vrijdagavond 7 oktober (inclusief avondmaal) tot dinsdagmorgen 11 oktober 2016 na het ontbijt.

lees de uitnodiging

27-06-2016 110-jarig jubileum Schaakclub Zeist (Ron Snoek)

Schaakclub Zeist bestaat op 15 oktober as 110 jaar
Zij organiseren ter gelegenheid hiervan een wedstrijd tegen de NSVG

Lees verder

10-05-2016 Verslag 42ste Ibis-toernooi 2016

· Van vrijdag 15 t/m zondag 17 april 2016 werd in theater De Kappen in Haaksbergen het 42ste Internationale Blinden Integratie Schaaktoernooi (Ibis) georganiseerd.

Lees het verslag dat Bastiaan Gramser maakte.

28-02-2016 Verslag van het 11e Open NSVG Kampioenschap

Van 25-28 februari 2016 vond het 11e ONK in Nunspeet plaats.
In 3 groepndie naar speelsterkte waren ingedeeld, werden 6 rondes volgens het Zwitsers systeem gespeeld.

Lees het verslag dat Alex van Lanen van dit kampioenschap maakte.

Het O.N.K. reglement: 2016


1. Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels (versie 1 juli 2014).
2. De verzuimtijd is een half uur na de officiële begintijd. Hierna wordt de partij verloren verklaard voor degene die dan nog niet is verschenen achter het bord en een zet heeft uitgevoerd.
3. Mobiele telefoons dienen tijdens de speelronde geheel uit te staan. Als een mobiele telefoon toch geluid maakt, krijgt de eigenaar een waarschuwing. Als een mobiele telefoon vervolgens opnieuw bij dezelfde speler gedurende het toernooi geluid maakt, dan wordt de eigenaar bestraft met het verlies van de partij.
4. Versneld beëindigen van een partij:
Indien de aan zet zijnde speler minder dan twee minuten op zijn klok over heeft, dan mag hij remise claimen voor zijn vlag valt.
Hij moet de arbiter waarschuwen en mag de klok stilzetten. Hierna neemt de arbiter op basis van het FIDE-reglement een besluit.
5. Indien spelers gebruik maken van pen-gat materiaal, dienen zij stukken, bord en klok zelf mee te brengen. (Let op: kenmerk uw materiaal!)
6. Voor aanvang van het toernooi wordt een commissie van beroep benoemd, bestaande uit 3 personen, met 2 reserveleden.
7. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er of in 2 groepen gespeeld of in 3 groepen.
8. Er worden zes ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. In de eerste twee ronden wordt ingedeeld op rating, daarna op weerstandspunten. De indeling op rating geschiedt op basis van de ratinglijst van februari 2016 van de KNSB. Indien geen KNSB-rating beschikbaar is, kan gebruik worden gemaakt van ratinglijsten van de FIDE of van de federatie van het thuisland.
9. Het speeltempo is twee uur per speler per partij.
10. Indien tegen een visueel gehandicapte speler wordt gespeeld, moet men na het uitvoeren van een zet eerst de gespeelde zet duidelijk aan de tegenstander mondeling doorgeven alvorens de klok in te drukken. Vervolgens dient de tegenstander de gespeelde zet mondeling te herhalen.
11. Noteren blijft verplicht tot 5 minuten voor het vallen van de vlag.
12. De arbiter bepaalt waar de klokken staan. De zwartspeler bepaalt aan welke kant van het bord hij/zij wil zitten, mits hij/zij dit doet vóór het officiële aanvangstijdstip van de partij.
13. Het is een speler toegestaan de klok stil te zetten uitsluitend om de arbiter te waarschuwen in geval van een onregelmatigheid of bij een remiseclaim.
14. Spelers kunnen tot en met de vierde ronde één bye opnemen. In dat geval wordt hen een half punt toegekend. Spelers kunnen hun bye wijzigen tot vóór het einde van de eerste ronde. Indien een speler na het einde van de eerste ronde alsnog een bye wil opnemen of wijzigen in ronde twee, drie of vier staat de arbiter dit alleen toe als dit met het oog op de indeling van de bewuste ronde(s) goed uitkomt.
15. Spelers die zonder bericht in een speelronde afwezig zijn, lopen het risico dat ze niet meer worden ingedeeld in de volgende rondes.
16. Na afloop van de partij wordt de uitslagkaart ingevuld, door de spelers ondertekend, en ingeleverd bij de arbiter. Indien dit problemen oplevert, kan de uitslag ook mondeling doorgegeven worden aan de arbiter(s).
17. In de speelzaal is het verboden om te roken. Hiervoor kunt u terecht in het huiskamergedeelte van het hotel of buiten.
18. Analyseren na afloop van de partij mag niet in de speelzaal plaatsvinden maar kan elders in het gebouw, bijvoorbeeld in de huiskamer van het hotel.
19. Bij gelijk eindigen worden de geldprijzen gedeeld. Men kan maar één prijs winnen.
20. Om te bepalen wie kampioen in een groep is, gelden in volgorde onderstaande criteria:
a) Weerstandspunten
b) Sonnenborn Berger
c) Progressieve Score
d) Toernooiprestatierating (TPR)
e) Onderling resultaat
f) Vaakst kleur zwart
g) Loting

14-02-2014 Persbericht: strijd om schaaktitel barst weer los in Nunspeet

Visueel gehandicapte schakers uit verschillende Europese landen komen in het laatste weekend van februari naar Nunspeet om daar deel te nemen aan het Open NK van de Nederlandse Schaakvereniging van Visueel Gehandicapten (NSVG).

Lees het hele persbericht

02-01-2016 Luister naar een interview met Anish Giri

In het sportprogramma 'langs de lijn' werd op 1 januari 2016 een interview uitgezonden met Anish Giri.
Klik op onderstaande link om naar dit interview te luisteren.
luister

Martien Boerefijn.

15-11-2015 Uitnodiging voor het ONK 2016

Het Open NSVG kampioenschap wordt gehouden van 25 t/m - 28 februari 2016

Lees de uitnodiging

13-11-2015 2E FRIESE SCHAAKNACHT

Dit jaar is er de mogelijkheid voor visueel gehandicapten een groep te vormen.
Voorwaarde is dat er 8 deelnemers zijn. Graag opgave voor 21 December

Lees de bijdrage van ons lid Peter Smid

26-11-2015 Meest spectaculaire partij 2015

Het is goed gebruik dat na het jaarlijkse ONK in februari de meest spectaculaire ingezonden partij wordt geselecteerd. Zo ook weer dit jaar. Ondergetekende heeft de eer dit op zich te hebben mogen nemen.

Lees het artikel van René Buisman

23-11-2015 Rick van Loy wint OBK 2015 in Blankenberge.

Het open Belgisch kampioenschap 2015 vond plaats van 4 - 8 november.
Aan dit kampioenschap deden ook enkele leden van de NSVG mee.

Lees het verslag dat Rick maakte.

07-10-2015 Magnus Carlsen speelt simultaan.... blind.

Magnus Carlsen speelde op 5 borden een kloksimultaan van 5 minuten per persoon zonder dat hij de borden zag.
Klik op de link hieronder om te zien/horen hoe dat ging.
Ga vervolgens naar de eerste knop op die pagina, dat is de knop met het label 'play'. en druk op de entertoets.
Na +- 10 seconden hoor je wat er gebeurde. De totale uitzending duurt een half uurtje.
Kijk/luister hoe die simultaan verliep
Bron: www.schaaksite.nl

01-10-2015 Correspondentieschaak competitie 2015-2016

Deze competitie is begin oktober 2015 van start gegaan met 2 groepen.
Groep A bestaat uit 4 spelers en groep b telt 5 spelers.
In beide groepen wordt een enkelrondige competitie gespeeld

bekijk de uitslagen en de tussestanden

26-09-2015 De meest spectaculaire partij ONK 2014

De prijs voor de meest spectaculaire partij van het Open Kampioenschap van de NSVG 2014 ging naar Lucas de Jong voor zijn winst tegen Sonja van der Voorde.

Bekijk de partij met commentaar.

18-08-2015 Toernooiverslag open NK in Dieren

Eind juli heeft ons lid Lucas de Jong meegedaan aan het Open Nederlands Kampioenschap schaken in Dieren.
Hij schreef ierover een uitgebreid, interessant verslag.

Lees dit verslag

13-08-2015 Uitnodiging voor het NSVG ledenweekend

Datum: 20 t/m 22 november 2015
Plaats: hotel Dennenhoeve in Nunspeet

Lees de uitnodiging voor leden en sympathisanten van de NSVG

31-07-2015 Uitnodiging voor het tweede Goirls Kampioenschap

Op 28, 29 en 30 augustus wordt het tweede Goirles Weekend Kampioenschap (GWK) gespeeld.
Wij kunnen helpen met het zoeken naar overnachtingsmogelijkheden in de buurt.
Eventueel vervoer voor visueel beperkten kan in overleg geregeld worden.

Lees de uitnodiging.

30-07-2015 ONK 2015 in Dieren

Het Open Nederlands Kampioenschap schaken is op 20 juli in Dieren van start gegaan.
Ons lid Lucas de Jong speelde in reservegroep B en ons lid Jan Boer en onze sympathisant Marieke de lange speelden in het zesrondig toernooi, Jan in groep1 en Marieke in groep2.

Lees lees hoe het Lucas, Marike en Jan verging.

12-06-2015 Uitnodiging voor het 22ste OBK

Het Open Belgisch schaakkampioenschap voor blinden, slechtzienden en begeleiders is een gevestigde waarde geworden met een lange traditie, waarbij integratie van visueel gehandicapten met ziende spelers over de landsgrenzen heen, hoog in het vaandel staat.
De 22ste editie van het tornooi gaat door van woensdag 4 tot zondag 8 november 2015.

Lees het persbericht en de uitnodiging

31-05-2015 Uitnodiging voor het wk schaken voor junioren

Dit toernooi wordt in Montenegro gehoude van
19-29 augustus 2015.
Gerechtigd deel te nemen zijn spelers die na 1 januari 1995 zijn geboren.

Lees de engelstalige uitnodiging

20-04-2015 IBIS schaaktoernooi 2015

Integratie door middel van schaken. Dat is in het kort waar het om draait bij het Internationaal Blinden Integratie Schaaktoernooi, kortweg IBIS. In 2015 werd dit unieke toernooi voor de 41ste keer gehouden en wel op zaterdag 18 en zondag 19 april.

Lees verder en bekijk een youtube filmpje

17-04-2015 Verslag van het Zeslandentoernooi 2015

Het zeslandentoernooi vindt om de 2 jaar plaats.
Dit jaar organiseerde Frankrijk het toernooi.

Lees het verslag dat Lucas de Jong van het toernooi maakte.

31-03-2015 interview met Bastiaan Gramser over schaken

Het magazine Horizon besteedde op 30 en 31 maart 2015 aandacht aan het schaken door visueel beperkten middels een interview met Bastiaan Gramser.
Beluister deel 1
Beluister deel 2

07-04-2015 Zeslandentoernooi 2015 in Frankrijk

Het zeslandentoernooi 2015 vondplaats van 4 t/m 6 april 2015 in Frankrijk.

Lees verder

20-03-2015 Uitnodiging voor het 6e BBCC-Toernooi (Baltic-Sea Braille Chess-Cup)

Periode: 29 Augustus - 6 september 2015
Lees de Engelstalige uitnodiging
Lees de Duitstalige uitnodiging

11-03-2015 Artikel uit 'de weekkrant' over het ONK 2015

NUNSPEET - Jaap Amesz uit Hulshorst heeft het open Nederlands Kampioenschap schaken voor visueel gehandicapten gewonnen. In hotel Dennenhoeve werd dit toernooi voor de tiende keer gehouden. Meer dan 40 schakers uit binnen- en buitenland deden mee.

Lees het volledige artikel

01-03-2015 Verslag en eindstand van het ONK 2015

Het 10e Open NSVG Kampioenschap 2015 is op donderdag 26 februari in Nunspeet van start gegaan en duurde t/m zondag 1 maart.
Er werden 6 ronden volgens het Zwitsers systeem gespeeld.
Onderstaand vind je het verslag en de einddstanden

Lees het verslag dat Alex van Lanen van dit toernooi maakte

21-02-2015 Uitnodiging IBIS schaaktoernooi 2015

Het 41e IBIS schaaktoernooi wordt dit jaar gehouden van 17-19 april 2015 in Haaksbergen

Lees verder

23-02-2015 Uitnodiging voor het 6e ek schaken voor visueel beperkten

Dit evenement vindt plaats van 24 juli (aankomst) - 3 augustus (vertrek) in Lyon (Frankrijk)
De uitnodiging en toernooigegevens zijn engelstalig
Bekijk de deelnemerslijst, uitslagen en standen

Lees de uitnodiging

21-02-2015 IBIS toernooigegevens 2015

Bekijk de toernooigegevens

10-02-2015 Persbericht over het 10e ONK (Open N.S.V.G kampioenschap)

De titelverdediger, de verloren zoon, of… u?
De Nederlandse Schaakvereniging van Visueel Gehandicapten (NSVG) heeft een feestje te vieren. Voor de tiende keer wordt dit jaar het Open NK gehouden. Visueel gehandicapte schakers uit verschillende landen komen daarvoor naar de vaste speellocatie hotel Dennenhoeve in Nunspeet. En u kunt er ook bij zijn.
Omdat het om een open NK gaat, kunnen namelijk ook schakers zonder visuele handicap deelnemen.

Lees verder

12-12-2014 Open Belgisch Kampioenschap 2014

lees het bericht dat Herman Jennen ons stuurde

14-12-2014 Oproep aanpassing schaakspellen visueel gehandicapten

De NSVG (Nederlandse Schaakvereniging van Visueel Gehandicapten) is op zoek naar iemand of een organisatie die schaakspellen geschikt wil maken voor visueel gehandicapten. Daar is over enige tijd behoefte aan. Het gaat om kleine houten borden voor blinde schakers van 20x20 cm en niet opvouwbaar, en om grote houten borden voor slechtzienden schakers van 36x36 cm en wel opvouwbaar.

Lees verder

22-11-2014 Uitnodiging voor het zeslandentoernooi 2015

Het toernooi wordt gehouden van 3-7 april 2015 in Frankrijk

Lees de engelstalige uitnodiging

21-11-2014 Jubileumviering 50 jaar NSVG met kleine correctie op 02-12

Op 1 mei 2014 was het 50 jaar geleden dat de NSVG werd opgericht.
Tijdens het ledenweekend van de NSVG 2014 is niet alleen geschaakt, maar is het jubileum
ook uitgebreid gevierd.

Lees het verslag van Alex van Lanen en beluister het NSVG lied

21-11-2014 Impressie van het vijfde bbcc toernooi

Klik hier voor de impressie van een NSVG deelnemer aan de editie van 2014.

18-11-2014 Correspondentieschaak competitie 2014-2015

Deze competitie is begin oktober 2014 van start gegaan met 2 groepen, elk bestaande uit 4 spelers.
In beide groepen wordt een enkelrondige competitie gespeeld

bekijk de uitslagen en de tussestanden

17-11-2014 Schaakprobleem tgv 50 jaar NSVG

Bekijk het schaakprobleem in de vorm van het getal 50

28-10-2014 Uitnodiging Open NSVG kampioenschap 2015

Dit kampioenschap wordt gehouden van 26 februari - 1 maart 2015

Lees de uitnodiging

31-10-2014 Invitation 10th open NSVG championship

This championship will be From Thursday 26th of february (including dinner) untill Sunday afternoon March the 1st 2015, (including Lunch).

read the invitation

30-10-2014 Einladung zur 10. offene Niederländische Meisterschaft des NSVG, (O.N.K2015)

Lese hier die Einladung

15-10-2014 Mark Schutte wint beker voor meest spectaculaire partij 2013


Tijdens het Open Kampioenschap van 2014 kreeg Mark Schutte de beker uitgereikt voor de meest spectaculaire partij van het ONK 2013.

Bekijk de partij met commentaar van René Buisman

05-10-2014 eindstand van het 5e BBCC schaaktoernooi

Het 5e BBCC schaaktoernooi voor visueel beperkten vond afgelopen week tegelijk met het Open Duits schaakkampioenschap voor visueel beperkten in Timmerdorferstrand plaats.
Jan Zeeman was 1 van de 8 deelnemers van het BBCC toernooi.

Bekijk de eindstand

27-08-2014 Interview met Bastiaan gramser over jubileüm NSVG

Op maandag 25 augustus is Bastiaan Gramser (secretaris van de NSVG) rond 20.15 u gebeld door Emiel Cornelisse van Radio 509 voor een interview over ons 50-jarig bestaan.
Beluister het interview

15-08-2014 Teams van de IBCA nemen deel aan schaakolympiade

De 41e schaakolympiade voor landenteams zit er weer op.
Ook aan deze olympiade namen weer 2 teams van de IBCA deel.
Het ene team deed mee in het open toernooi, het andere in het dames toernooi.

Lees verder

12-08-2014 duitstalig artikel over Lucas de Jong

bron: Chessbase.de
Auteur: Alina L'Ami

Lees het Duitstalig artikel

12-08-2014 Engelstalig artikel over Lucas de Jong

Bron: Chessbase
Auteur: Alina L'Ami

Lees het engelstalige artikel

13-07-2014 Uitnodiging NSVG ledenweekend 2014

Dit weekend wordt gehouden van vrijdag 14 november t/m zondag 16 november
Op vrijdagavond is de Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag en zondag wordt er in een aangepast tempo geschaakt
Op zaterdag 15 november wordt het 50-jarig bestaan van de NSVG gevierd.

Lees verder

01-07-2014 Aankondiging: Goirles weekend kampioenschap

Al jaren doet er een stevige delegatie van de schaakclub uit het Brabantse Goirle mee aan het ONK van de NSVG. Nu is er een mogelijkheid om een tegenbezoek te brengen.
Het weekend toernooi duurt van vrijdagavond 29 augustus t/m zondag 31 augustus 2014.

Lees verder

26-06-2014 Uitnodiging voor het 21e Open Belgisch Kampioenschap (OBK)

Periode: Van vrijdagavond 7 november (inclusief avondmaal) tot dinsdagmorgen 11 november 2014 na het ontbijt.
Plaats: Hotel De Kinkhoorn, Zeedijk 330 te B-8400 OOSTENDE.

Lees verder voor meer info

16-06-2014 KNSB bondsraad past competitiereglement aan

Bron: De website van de KNSB: www.schaakbond.nl
Zaterdag 14 juni was de vergadering van de Bondsraad. Er stonden veel zaken op de agenda, waaronder het competitiereglement. Dat onderwerp leidde als altijd tot veel discussie. Aanleiding voor het agendapunt was de wijziging van de FIDE-spelregels die met ingang van 1 juli ingaat.

Lees verder

26-05-2014 Filmpje op youtube waarin ons lid Jan Boer voorkomt.

Op youtube staat een filmpje van ruim 2 minuten waarin ons lid Jan Boer voorkomt.
De titel op youtube luidt:
Blinde Jan uit Bovensmilde geducht tegenstander op Unive schaaktoernooi  | 02:19 | Het is moeilijk, schaken als je helemaal niets ziet.
Bekijk/beluister het filmpje

17-05-2014 Sergio Harnandan analyseert zijn partijen tijdens het wk schaken voor visueel beperkten 2014

bkijk de analyses

14-05-2014 wk schaken voor visueel beperkten. (1)

Op maandag 5 mei is het wk schaken voor visueel beperkten inGriekenland begonnen.
Aan dit toernooi namen 92 spelers deel waaronder 6 leden van de NSVG

Bekijk de resultaten van de NSVG leden t/m de laatste ronde

14-05-2014 Wk schaken voor visueel beperkten 2014: eindstand

Het wk schaken voor visueel beperkten werd in Griekenland gehouden van 5 t/m 14 mei 2014.
In een eerder bericht hebben we ons beperkt tot de resultaten van de NSVG leden.

Bekijk de hele eindstand

01-05-2014 Uitnodiging voor het 5e BBCC schaaktoerooi

Aan dit toernooi werd de afgelopen jaren onder andere deelgenomen door een aantal NSVG leden.
Op onze website staan diverse verslagen over dit toernooi.

Lees de engelstalige uitnodiging

26-04-2014 Verslag van het 40e IBIS Schaaktoernooi

Lees het verslag dat Jeroen Ploeger (deelnemer NSVG) maakte

03-04-2014 Verslag door de winnaar van het ONK 2014

Bron: clubblad van schaakmat uit Naaldwijk.

Lees het verslag door Menno Pietersma

18-03-2014 Het wk schaken voor visueel beperkte junioren in 2013.

Belgrado 2013: een schaaktechnisch verslag
Hierbij kom ik (Lucas de Jong) nog even terug op het WK jeugd in Belgrado. De partijen hebben jullie online kunnen bekijken, maar voor hen die dat niet hebben gedaan zet ik hieronder de hoogtepunten op een rijtje. Ik begin met mijn eigen partijen en sluit af met een aantal hoogtepunten van de toppers aan de hoogste borden.

Lees het technisch verslag door Lucas de Jong

23-02-2014 Verslag ONK 2014

Het ONK 2014 (Open NSVG Kampioenschap) vond dit jaar van 20-23 februari in Nunspeet plaats.
Er werd in 3 groepen volgens het zwitsers systeem gespeeld.

Lees het verslag dat Alex van Lanen van elke ronde maakte

23-02-2014 Eindstand van het ONK 2014

Bekijk de eindstand van het ONK 2014

23-02-2014 Uitslagen en eindstand van het ONK 2014

Met dank aan de arbieter Gerard de Lange die mij steeds direct nadat een ronde was gespeeld de nodige info stuurde.

Bekijk de uitslagen en de eindstand van het ONK 2014

17-02-2014 Het Programma voor het ONK 2014

Bekijk het programma

16-02-2014 Het O.N.K. reglement: 2014

Lees dit reglement

13-02-2014 KNSB nieuwsbrief februari 2014

Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2013-2014. Twee maal per seizoen wordt een nieuwsbrief gestuurd met voor verenigingen en hun leden interessante onderwerpen.

Lees deze nieuwsbrief

06-02-2014 Documentaire over Bobby Fischer

op 5 februari 2014 werd er op Nederland 2 een 100 minuten durende engelstalige documentaire over Bobby Fischer uitgezonden.
De rechtstreekse link om deze uitzending terug te zien/te beluisteren volgt hieronder.
Het is gebleken dat de uitzending niet bij iedereen direct start na het activeren van de link.
Naar de oorzaak daarvan zoeken we nog.

Bekijk/beluister deze uitzending

18-01-2013 VERSLAG 6-LANDENTOERNOOI TE OOSTENDE

Het toernooi vond plaats van 13 t/m. 15 december in Oostende.
De uitslagen van dit toernooi en een partij uit dit toernooi zijn eerder op deze website al verschenen

lees hier het verslag van onze toernooitijger Jan Boer

14-01-2014 Tata Steel schaaktoernooi: weekend vierkampen

Deze vierkampen vonden plaats in het weekend van 10-12 januari 2014
Er deden weer verschillende leden en sympatisanten van de NSVG mee.

Bekijk het resultaat van de NSVG leden en -sympatisanten

14-01-2014 Wk schaken voor visueel beperkten (2)

Dit toernooi vindt elke 4 jaar plaats. Dit jaar wordt het in Griekenland gehouden.
Datum aankomst: 4 mei 2014 en datum vertrek: 15 mei 2014
Er zijn al een aantal aanmeldingen vanuit de NSVG
Heb je alsnog belangstelling om mee te gaan? dat kan.

Lees over de kosten, de NSVG aanmeldingen en de engelstalige uitnodiging

29-12-2013 Partij met commentaar uit het zeslandentoernooi 2013

Tijdens het zeslandentoernooi 2013 in Oostende speelde Nederland in ronde 4 tegen België-1.
Uit deze ronde volgt hieronder de partij op bord1 tussen Sergio Harnandan en Mieke Maeckelbergh

Bekijk de partij met commentaar van de beide spelers hier

20-12-2013 20140110 London Chess Classic: 8 opgaven

Bron: www.schaaksite.nl
Auteur: Dimitri Reinderman

Bekijk de opgaven

20-12-2013 Psychologische observaties WK-match

Bron: www.schaaksite.nl Auteur: Eddy Sibbing
In zijn nieuwe column blikt MEC-columnist en psycholoog Karel van Delft terug op de WK-match tussen Anand en Carlsen in Chennai.
Karel geeft eerst wat algemene uitleg over psychologie in schaken. Daarna volgen psychologische analyses van de spelers voorafgaand aan de match en wordt partij voor partij gekeken welke (psychologische) factoren daarin een rol hebben gespeeld.

Lees deze column

20-12-2013 Alle uitslagen en eindstand van het zeslandentoernooi 2013 in Ostende

Eerder stonden in dit artikel alleen de teamuitslagen en eindstand.
Nu worden ook de individuele resultaten vermeld (met dank aan Sergio Harnandan)

Lees de uitslagen en eindstand.

02-12-2013 KNSB bondsraad 30 november 2013

Op zaterdag 30 november vond de najaarsvergadering van de Bondsraad plaats.
Belangrijk onderwerp op de agenda was de toekomstvisie van de KNSB.

lees verder

20-11-2013 Wedstrijdregels november 2013 van de Haagse Schaakbond (HSB)

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NSVG op 15 november 2013 vertelde Bertus Groot ons over de wedstrijdregels bij de Haagse Schaakbond en met name het gebruik van de klok.

Lees deze regels die Bertus Groot ons toestuurde

17-11-2013 Kort verslag van het ledenweekend 2013

Dit jaar vond het achtste ledenweekend van 15-17 november 2013 plaats.
Het ledenweekend begon met de algemene ledenvergadering op vrijdagavond, op zaterdag en zondag werd er geschaakt in 3 groepen.

Lees verder over dit weekend en de schaakresultaten

18-11-2013 Invitation ONK2014

Lees de engelstalige uitnodiging

18-11-2013 Einladung zur Offenen Niederländischen Meisterschaft

Lees de duitstalige uitnodiging

30-10-2013 Uitnodiging Open NSVG kampioenschap 2014

Het Negende Open NSVG kampioenschap vindt in 2014 plaats
Van donderdag 20 februari (inclusief diner) tot zondagmiddag 23 februari 2014 (inclusief lunch).

Lees meer over dit toernooi

22-10-2014 Aankondiging 13-de wk schaken voor visueel beperkten in Grieknland

Datum aankomst: 4 mei 2014 en datum vertrek: 15 mei 2014

Lees de engelstalige uitnodiging

20-12-2013 Correspondentieschaak competitie 2013-2014

Deze competitie is op 2 oktober 2013 van start gegaan met 2 groepen.
In beide groepen werd een enkelrondige competitie gespeeld
Groep A bestond uit 4 spelers en groep B bestond uit 5 spelers.

bekijk de uitslagen en de eindstanden

06-10-2013 4-de BBCC schaaktoernooi voor visueel beperkten in Timmendorferstrand

Jan Zeeman uit Nederland eindigde in dit toernooi met 3 punten op de 14-de plaats.

Lees meer over dit toernooi en bekijk de eindstand.

12-09-2013 NSVG present op de regionale hulpmiddelenbeurs te Weesp

Lees de terugblik van Bastiaan Gramser op dit evenement.

08-09-2013 Schaakboksen in het nieuws.

Afgelopen dagen stond er in de krant en op enkele websites een stukje over schaakboksen. Hieronder eerst wat hierover in Wikipedia staat en vervolgens het krantenartikel.
Ik ben benieuwd of er voor visueel beperkten een variant komt: schaakjudo, schaakshowdown of ...

Lees meer over schaakboksen

07-9-2013 NSVG aanwezig op rEGIONALE HULPMIDDELENBEURS WEESP

Op donderdag 12 september aanstaande vindt er in de Openbare Bibliotheek (Oude Gracht 67 vlakbij ns-station Weesp) in Weesp de regionale hulpmiddelenbeurs plaats van 10.00 tot 16.00 u.
Je kunt in de stand van de NSVG onder meer aangepast schaakmateriaal bekijken en je door bestuursleden op de hoogte laten stellen van mogelijkheden voor visueel beperkten om te kunnen schaken.
Het thema van deze beurs is Binnensport en spellen. Naast de NSVG zijn er andere grote en minder grote organisaties en bedrijven aanwezig met hulpmiddelen voor mensen met een leesbeperking.
Bezoek van de beurs is gratis.
Meer informatie en de routebeschrijving vind je hier

07-09-2013 Ad Bestman: een blinde politicus die het goed zag

Van Johan Hut ontvingen we een artikel over Ad Bestman dat hij schreef in het tijdschrift van de Historische Kring Baerne (Baarn) september 2013
Ad Bestman was onder meer 1 van de oprichters van de NSVG in 1964, en politicus.
Maar er is meer over Ad te vertellen.

lees het uitgebreid artikel dat Johan Hut over Ad Bestman schreef.

03-09-2013 Bespreking van de websitensvg.nl in schaakmagazine juni 2013

In de rubriek: 'surftips"in het juninummer van schaakmagazine worden de websites van de 5 bij de KNSB aangesloten bijzondere bonden besproken.

Lees wat auteur Eric van Reem schrijft over de website van de NSVG:

02-09-2013 Het boek: 'schaaktalent ontwikkelen' is nu in gesproken vorm beschikbaar

Dit boek kan worden geleend bij de bibliotheek voor aangepaste lectuur:

Lees de gegevens over dit boek

30-08-2013 Valletjes in de schaakopening

Dit is een engelstalig artikeltje met tal van voorbeelden.
nb. De zetten zijn in engelse notatie, er worden geen diagrammen gebruikt.

Lees het engelstalig artikel met heel wat openingsvalletjes

01-09-2013 verslag wk schaken voor visueel beperkte junioren 2013

Op 22 augustus is het wk schaken voor visueel beperkte junioren begonnen.
Namens Nederland doet Lucas de Jong aan dit toernooi mee.
Hij hield ons vanuit Servië op de hoogte van het toernooi.

Lees zijn verslagen van dag tot dag.

19-08-2013 Open NK Dieren: een verslag van mijn toernooi

lees het verslag dat ons lid Lucas de Jong schreef

21-07-2013 Aankondiging nieuwe engelstalige website

Van Kees Schrijvers (www.schaaksite.nl) kreeg ik het verzoek de geboorte van een nieuwe website te vermelden.
Dat doe ik graag: Op ons verzoek heeft Kees Schrijvers
er destijds voor gezorgd dat www.schaaksite.nl voor screenreader gebruikers toegankelijk
is gemaakt.
Ook de nieuwe website lijkt op het eerste gezicht qua toegankelijkheid
sterk op www.schaaksite.nl

Lees het hele bericht

22-06-2013 Eindstand IBCA World Cup voor landenteams

De afgelopen 10 dagen vond in Spanje de IBCA World Cup voor landenteams plaats.

Lees verder

30-08-2013 Uitnodiging ledenweekend 2013 voor leden van de NSVG

Lees de uitnodiging voor het ledenweekend van 15-17 november 2013

02-06-2013 Biografie van Jan Timman

Onlangs is de gesproken uitgave van de biografie van Jan Timman
bij de bibliotheek voor aangepaste lectuur beschikbaar gekomen

Lees hierover meer details

31-05-2013 Column van Hugo Roman

Hugo Roman schreef een column naar aanleiding van zijn deelname aan het IBIS 2013

Lees deze column

18-04-2013 SERGIO HARNANDAN EN RENÉ BUISMAN WINNEN 39E IBIS-TOERNOOI 2013

Lees het verslag van Bastiaan Gramser

08-04-2013 Rustig ademhalen en genieten van het spel!.

Ons lid Peter Witteveen kreeg onlangs de erespeld van de KNSB uitgereikt.

Lees wat Peter over zijn schaakverleden schrijft.

05-04-2013 Peter Witteveen onderscheiden met erespeld KNSB

Lees wat hierover op de website van schaakclub Zeist stond.

10-03-2013 Internationaal IBIS-schaaktoernooi 2013 - Schakers gezocht!

Op 12, 13 en 14 april 2013 vindt voor de 39e keer het internationale
Blinden Integratie schaaktoernooi (IBIS) plaats in Haaksbergen (Theater De Kappen).

Lees verder

06-03-2013 Verslag van het derde BBCC toernooi

Het vierde BBCC-toernooi prijkt alweer enige tijd op de agenda. Over de derde editie is al eerder op deze site gepubliceerd.

lees een supplement dat Jan Zeeman schreef

27-02-2013 Over blinde en slechtziende schakers

Dit is de titel van een heel uitgebreid artikel van Karel van Delft op de website van het Max Euwe Centrum.
De auteur heeft een aantal blinde en slechtziende schakers geïnterviewd, en diverse bronnen geraadpleegd.
Screenreader gebruikers kunnen voor het navigeren binnen de tekst handig gebruik maken van de navigatiemogelijkheid: ga naar volgende kop
Lees het artikel

27-02-2013 Rick van Loy wint beker voor spectaculairste partij ONK 2012

Lees de bijdrage van René Buisman met zijn commentaar op de partij

24-02-2013 Eindstand van het ONK (Open NSVG kampioenschap) 2013

Bekijk de eindstand van het ONK 2013

23-02-2013 Verslag t/m ronde 6 (de slotronde) van het ONK (Open NSVG kampioenschap) 2013

Het achtste Open NSVG kampioenschap is op 21 februari in Nunspeet van start gegaan.
Er werd in 2 groepen met totaal 46 deelnemers gespeeld met een bedenktijd van 2 uur per partij.
Hieronder volgt van elke ronde een verslag.

Lees dit verslag dat door Alex van Lanen is gemaakt.

24-02-2013 Uitslagen t/m ronde 6 (de slotronde) van het ONK 2013

Bekijk de uitslagen t/m de slotronde

20-02-2013 Reglement ONK 2013

Lees het gewijzigde reglement

11-02-2013 4e BBCC-Toerrnooi (Baltic-Sea Braille Chess-Cup) in Duitsland

Periode: 28 september - 6 oktober 2013

Lees meer info over dit toernooi

30-01-2013 Berichtenservice voor leden en sympathisanten.

Voor degenen die onze website niet zo regelmatig bezoeken willen we de volgende service in het leven roepen:
Als er een nieuw bericht op de website wordt gepubliceerd krijg je een email toegestuurd waarin wordt vermeld dat er een nieuw bericht is gepubliceerd en wordt tevens de inhoud van het nieuwe bericht in het email-bericht opgenomen.
Als je van deze service gebruik wilt maken, stuur dan een email naar Martien Boerefijn:
mboerefi@gmail.com
en vermeld in het onderwerp: NSVG berichtenservice en in de tekst naar welk email adres berichten verstuurd moeten worden.

28-01-2013 Tata steel schaaktoernooi 2013

Het 75-ste Tata Steel Schaaktoernoi ligt weer achter ons.
Er is heel veel info over dit toernooi te vinden op:
de toernooisite (voornamelijk engelstalig)
en op schaaksite.nl (Nederlands)
de a-groep is met overmacht gewonnen door
Magnus Carlsen. Als je hem wilt horen,
bekijk / beluister dan de video van de afsluitende persconferentie
Bekijk of bluister de video met interviews van de slotronde


23-01-2013 Wat gaat er om in Van Wely's hoofd

Op NOS-sport staat een korte video met genoemde titel.
De video duurt ongeveer 3 minuten en is leuk om naar te luisteren.
Als je op onderstaande link klikt kom je op een NOS pagina waarop aan je wordt gemeld
dat de site gebruik maakt van cookies en wordt je in de gelegenheid gesteld
dit al dan niet te accepteren.
Als je dat accpteert, klik dan op de link: ik accepteer het gebruik van coocies.
Nadat je dat hebt gedaan wordt de video direct gestart.

Beluister en bekijk de video

20-01-2013 Blindschaakbijbel met internetondersteuning

In dit artikel gaat het over het schaken zonder bord.
auteur: Eric van Reem
Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift Schaakmagazine van de KNSB

Lees verder

17-01-2013 Uitnodiging wk schaken voor dames en voor junioren

Van 21 augustus (aankomstdag) t/m 1 september 2013 (vertrekdag) wordt in
Belgrado (Servie) het wk schaken voor visueel beperkte dames en junioren georganiseerd.

Lees de engelstalige uitnodiging

13-01-2013 Resultaten van NSVG-leden en sympathisanten tijdens het Tata Steel schaaktoernooi 2013

Er namen dit jaar 3 NSVG leden en 2 sympathisanten in het weekend toernooi
van het Tata Steel Schaaktoernooi plaats.

Bekijk hun resultaten.

28-01-2013 TataSteel Speciale Challenger

Yochanan Afek heeft speciaal voor het Tatasteel schaaktoernooi 2013 een challenger gecomponeerd die hij aan alle deelnemers heeft opgedragen.
De diagramstellling op de toernooisite is voor degenen die het beeldscherm niet kunnen lezen helaas niet toegankelijk.

Bekijk hier de toegankelijke versie, opgave enz.

15-12-2012 Elke dag een probleem: Unieke Denksport-app gelanceerd

Lees het artikel

08-01-2012 Nieuw in de collectie brailleboeken van de bibliotheek aangepast-lezen:

Het boek: schakers door Jan Timman.

Lees verder

10-12-2013 Analyse van een partij en een partijstelling.

Lees de bijdrage van Sergio Harnandan

06-12-2012 Ledenweekend 2012

De NSVG organiseerde van 30 november - 2 december voor de zevende keer haar ledenweekend
Het weekend begon op vrijdagavond met de ALV (Algemene Ledenvergadering).
Op zaterdag en zondag kon men meedoen aan een schaaktoernooi.
Op zaterdagavond hield Karel van Delft een lezing over de psychologie van het schaken.
en verder kon men nog deelnemen aan een oploswedstrijd van schaakstellingen.

Lees meer gedetailleerde info over dit weekend

29-11-2012 Verslag van de schaakolympiade 2012 voor visueel beperkten

Door computerperikelen ligt eerst nu een verslag voor u van het verblijf van een NSVG-team in Chennai. De analyses van de partijen zullen later aan dit artikel worden toegevoegd of later op deze site verschijnen.

Klik hier voor een couleur locale.

Handleiding Kaissa digitale schaakklok

lees verder

11-10-2012 Uitnodiging Open NSVG kampioenschap 2013

Het achtste Open NSVG kampioenschap vindt in 2013 plaats
Van donderdag 21 februari (inclusief diner) tot zondagmiddag 24 februari 2013 (inclusief lunch).

Lees de uitnodiging en details voor dit toernooi

20-11-2012 Correspondentieschaak competitie 2012 - 2013met 2 groepen van start gegaan.

De competitie is op 2 oktober 2012 van start gegaan met 2 groepen.
Groep 1 bestaat uit 5 spelers en groep 2 bestaat uit 6 spelers.
In groep1 wordt een dubbelrondige competitie gespeeld,
en in groep 2 wordt een enkelrondige competitie gespeeld, waarin per groep ieder tegen ieder 1 partij speelt.

Uitslagen en tussenstanden in de beide groepen

06-10-2012 Verslag van het derde BBCC toernooi in Timmendorferstrand 30-09-2012 - 06-10-2012

In Timmendorfer strand vond voor de derde keer het BBCC (Baltic Sea Braille Chess Cup)
schaaktoernooi plaats.
Deelnemers warenn onder meer Jan Boer, Jan Zeeman en Marieke de Lange.
Jan Boer behaalde 4 punten, Marieke de Lange 2,5 en Jan Zeeman 1,5

Lees het verslag,

27-09-2012 Schaken bevordert emancipatie van mensen met een beperking.

Mensen met een fysieke of mentale beperking emanciperen door te schaken. Ze kunnen hun talenten ontwikkelen want de sport is bruikbaar, betaalbaar, beschikbaar en in redelijke mate bereikbaar en begrijpbaar. Schaken is een schoolvoorbeeld voor maatschappelijke integratie: schakers met een beperking horen er gewoon bij. Die conclusies trekt Tieme Verlinde in zijn orthopedagogische masterproef met de titel:
Schaken: meer dan enkel stukjes schuiven?
Een column van Karel van Delft op de website van het Max Euwe Centrum.
Lees deze column

Briljant schaken 2003 Timman, Jan | 2003 |  | Braille |  

Carl Haffners liefde voor remise Glavinic, Thomas | 2000 | Fragment | Audio |  
Chess Walinga, Heerco | 2007 | Fragment | Audio |  
Dame staat schaak McBain, Ed | 1988 |  | Audio |  
De 32 stukken van Hans Böhm Böhm, Hans | 1992 |  | Audio |  
De glimlach van Busia, of Schaakspel om het leven Meras, Icchokas | 1980 | Fragment | Audio |  
De goden schaken Groen, Angela | 2007 | Fragment | Audio |  
De Lüneburger variant Maurensig, Paolo | 1995 | Fragment | Audio |  
De markiezin staat schaak Linde, van de, Raf | 1992 | Fragment | Audio |  
De schaakspeelster Henrichs, Bertina | 2006 | Fragment | Audio |  
De stad is een schaakbord Brunner, John | 1976 |  | Audio |  
De zuiverste liefde is die tussen een man en zijn pa... Pam, Max | 1975 |  | Audio |  
Een sprong in de Noordzee Timman, Jan | 2002 | Fragment | Audio |  
Floris Kruijssen, Agave | 2006 | Fragment | Audio |  
Hein Donner Münninghoff, Alexander | 1994 | Fragment | Audio |  
Het eindspel Bouwmeester, Hans | 1981 |  | Audio |  
Het paneel van Vlaanderen Pérez-Reverte, Arturo | 1993 |  | Braille |  
Het waterrad van Ribe Timmer, Ernst | 1990 | Fragment | Audio |  
Hoog spel Kasparov, Gary | 1987 | Fragment | Audio |  
Jan Timman Kuipers, John | 2011 |  | Audio |  
Karpov over Karpov Karpov, Anatoli | 1991 | Fragment | Audio |  
Lang leve de koningin Lammers, Esmé | 1997 |  | Braille |  
Lang leve de koningin Lammers, Esmé | 1997 | Fragment | Audio |  
Max Euwe Münninghoff, Alexander | 1976 |  | Audio |  
Max Euwe Münninghoff, Alexander | 1976 |  | Audio |  
Mijn schaken Ree, Hans | 2010 | Fragment | Audio |  
Na mijn dood geschreven Donner, J.H. | 1986 | Fragment | Audio |  
Oom Jan leert zijn neefje schaken Loon, Alb. | 1987 |  | Braille |  
Oom Jan leert zijn neefje schaken Loon, Albert | 1966 | Fragment | Audio |  
Oordeel en plan Euwe, M. | 1952 |  | Braille |  
Schaaknovelle Zweig, Stefan | 2004 |  | Braille |  
Schaaknovelle Zweig, Stefan | 2004 | Fragment | Audio | 
Schaakvermaak Losekoot, Pascal | 2004 |  | Braille |  
Schaakvermaak Losekoot, Pascal | 2005 |  | Braille |  
Schachnovelle Zweig, Stefan | 1957 | Fragment | Audio |  
Schakers Timman, Jan | 2012 |  | Audio |  
Schakers Timman, Jan | 2012 |  | Braille |  
Schitterend schaak Ree, Hans | 1997 | Fragment | Audio | 
Volledige handleiding voor het schaakspel Euwe, Max | 2001 |  | Braille |  
Wat iedere schaker van het eindspel moet weten Awerbach, J. | 1980 |  | Audio |  

17-09-2012 Sinds kort is een nieuwe toegankelijke digitale schaakklok beschikbaar gekomen.

Met behulp van deze klok is de nog resterende tijd van je zelf en van de tegenstander
via een koptelefoontje te horen. De klok kan zonder hulp van anderen worden ingesteld.
Kijk voor meer informatie hierover in onze webshop

13-09-2012 Avondprogramme ledenweekend 2012

Tijdens ons ledenweekend houdt Karel van Delft op zaterdagavond 1 december
een lezing over schaakpsychologie.
Je kunt je voor ons ledenweekend nog opgeven tot 15 november 2012

Lees meer over deze lezing

11-09-2012 Goed resultaat van het IBCA team in de schaakolympiade 2012

Het team van de IBCA (International Braille Chess Association) behaalde
tijdens de 40-ste schaakolympiade in het open toernooi in Istambul de 44-ste plaats.

Lees meer details

05-09-2012 Blinde Mieke Maeckelbergh naar schaakolympiade voor zienden

Bron: Het Nieuwsblad, 5 september 2012

Lees dit artikel

31-08-2012 Uitnodiging voor het 21ste Open Belgisch Kampioenschap

Dit kampioenschap vindt plaats van woensdagmiddag 24 oktober tot zondagmorgen 28 oktober 2012

Lees meer over dit kampioenschap

27-08-2012 Schaakolympiade voor landenteams van 27-10 - 10-09 1012

De schaakolympiade voor landenteams vindt dit jaar van 27 augustus tot 10 september in
Istanbul (Turkije) plaats.
In het kader van de integratie doen ook Aan deze olympiade IBCA teams mee.

Bekijk de samenstelling van deze teams.

19-08-2012 14e IBCA schaakolympiade voor visueel gehandicapten in India

In de eerste ronde verloor Nederland met 4-0 van Engeland.
De tweede ronde ging met 2,5-1,5 tegen het team van India-b verloren.
Op bord 1 won Sergo Harnandan zijn partij, Ronnie Snoek speelde op bord 3 remise.
In de derde ronde had Nederland een bye.
De vierde ronde ging tegen Frankrijk met 3-1 verloren.
Jan Zeeman won zijn partij op bord 4.
In de 5e ronde verloor Nederland van Turkije met 2,5-1,5
Sergio Harnandan won zijn partij, Ron Snoek speelde remise.
Ook de zesde ronde ging met 2,5-1,5 verloren. Dit keer van Denemarken.
Ron Snoek won zijn partij, Alaettin Gundogmus speelde remise.
In de zevende ronde verloor Nederland opnieuw met 2,5-1,5; dit keer van Zuid-Afrika
Alaettin Gundogmus won zijn partij, Jan Zeeman speelde remise.
In de achtste ronde tegen Columbia bereikte alleen Alaettin Gundogmus remise.
In de laatste ronde verloor Nederland opnieuw met 2,5-1,5; Dit keer was Italieë te sterk.
Sergio Harnandan won zijn partij, Ronnie snoek speelde remise.
Nederland eindigde als laatste.
Kort voor het toernooi moest onze tweede bord speler (Jan Boer)
in verband met gezondheidsproblemen zich van deelname terugtrekken.
Een verslag van de Nederlandse deelnemers volgt later.

Lees de details per ronde

05-08-2012 Uitnodiging voor het ledenweekend van 30 nov. t/m 02 dec. 2012

Je kunt je nog tot 15 november aanmelden voor dit weekend.
Bekijk de deelnemerslijst

Lees de uitnodiging voor leden en symphatisanten van de NSVG

05-08-2012 Schaakolympiade voor visueel beperkten van 9-20 augustus 2012

Het team van de NSVG bestaat uit de volgende spelers:
Sergio Harnandan, Ron Snoekk, Alaettin Gundogmus en Jan Zeeman

Lees het bericht van Sergio Harnandan vlakk voor vertrek

25-06-2012 Competitie correspondentieschaak 2012-2013

Op 1 oktober 2012 starten we met het nieuwe seizoen Correspondentieschaak.

Lees de aankondiging van de wedstrijdleider

18-06-2012 Verslag van het Open Utrechts kampioenschap door 1 van onze leden

Lees het verslagdat Sergio Harnandan maakte.

05-06-2012 Uitnodiging derde BBCC-toernooi 2012

Plaats: het Noordduitse Timmendorferstrand.
Dit is een toernooi waaraan visueel gehandicapte schakers (en hun ziende begeleiders) van uiteenlopende sterkte deelnemen. Over de twee vorige edities vindt u elders op deze site artikelen.

Klik hier voor de Duitstalige uitnodiging.

28-05-2012 Blinde' schaker wint clubkampioenschap van Lommelse schaakclub

Bron: Het Belang van Limburg, 21 mei 2012

Lees het artikel

15-05-2012 Visueel beperkten en de schaakklok

In het aprilnummer 2012 van het tijdschrift 'schaakmagazine'
stond een artikel met bovengenoemde kop.

Lees het artikel van redacteur Minze bij de Weg

21-04-2012 schaaksite Gameknot.COM (Engelstalig) toegankelijk met JAWS

Zin om on-line te schaken? Dat kan als visueel beperkte.

Lees de ervaringen van Lucas de Jong en Bokito met deze website.

19-04-2012 17-JARIG TALENT WINT 38E EDITIE IBIS-SCHAAKTOERNOOI

Lees het verslag van Bastiaan Gramser

29-03-2012 Verslag van het NK oplossen van schaakproblemen door 1 van onze leden.

Lees het verslag van Martien Boerefijn

05-03-2012 Partij gelman - van loy tijdens het ONK2012

Tijdens het ONK2012 won Rick van Loy in de laatste ronde zijn partij tegen de toernooiwinnaar: GennadyGelman.
de partijnotatie is in het zogenaamde pgn formaat. (portable game notation)

Bekijk de partijmet commentaar van Rick van Loy.

29-03-2012 Een glorieus weekend in Nunspeet

Lucas de Jong (winnaar van de B groep tijdens het ONK2012) stuurde ons
een uitgebreid verslag incl. enkele van zijn partijen en partijfragmenten.

Lees hditverslag van Lucas de Jong.

27-02-2012 Eindstanden van het ONK2012 (Open NSVG Kampioenschap)

Lees de eindstand in groep A en groep B van het ONK2012

27-02-2012 Verslag, uitslagen en eindstand van het Open NSVG kampioenschap 2012

Lees het verslag van Alex van Lanen, de uitslagen en de eindstand

15-02-2012 Schaken tegen Giri: een persoonlijk gevecht

Lees het verslag door René Buisman van zijn spectaculaire partij tegen Anish Giri

13-02-2012 Aanvulling in de rubriek: Toegankelijke schaakprogramma's.

Aan deze rubriek is het programma BG Chess Challenge toegevoegd.
Zie de rubriektoegankelijke software
Dit programma is met name geschikt voor gebruikers die uitsluitend op spraak zijn aangewezen.
Het programma is engelstalig evenals de bijgeleverde handleiding.

13-02-2012 Kwatrijnen (2)

Ons lid, Peter Witteveen uit Zeist, schreef enkele jaren geleden in het
clubblad van de schaakclub Zeist een aantal kwatrijnen.

Lees de tweede bijdrage in deze serie.

11-02-2012 De Telegraaf schaakrubriek van 4 februari 2012 Auteur: Hans Böhm

Ik heb de leuke schaakopgaven met oplossingen in een voor onze doelgroep
toegankelijke vorm omgezet.

Bekijk de opgaven en oplossingen van de kerstpuzzel 2011

10-02-2012 Nk oplossen van schaakproblemen.

Het Nederlands Kampioenschap voor het oplossen van schaakproblemen vindt plaats op zaterdag 24 maart 2011. Naast leden van de NBSP kunnen ook niet-leden meedoen aan het NK.
Niet-leden kunnen zich plaatsen door mee te doen aan de voorronde

Lees verdere details en de opgaven van de eerste voorronde.

26-01-2012 Kwatrijnen (1)

Ons lid, Peter Witteveen uit Zeist, schreef enkele jaren geleden in het
clubblad van de schaakclub Zeist een aantal kwatrijnen.

Lees de eerste bijdrage in deze serie.

20-01-2012 Richard Gooijers en Lucas de Jong spelen meest spectaculaire partij tijdens het ONK2011

Lees het verslag van de jury en bekijk de partij met commentaar van René Buisman

12-01-2012 Jan Boer deed mee aan het Waling Dijkstra toernooi.

Bekijk 4 partijen van onze toernooitijger.

10-01-2012 Zwendelende Jan Boer wint laatste partij van Atlantis meestertienkamp groep D

Lees wat Jan Boer schrijft in aanvulling op zijn eerder geplaatst artikel

24-12-2011 Competitie correspondentieschaak: partij Jan Hoppezak - Jan Boer

Speel deze partij na

25 jarig bestaan Max Euwe Centrum.

Het Max Euwe Centrum vierde vrijdag 9 december hun 25 jarige bestaan. Dit werd gevierd met rondleidingen, symposiums, een receptie, een simultaan met Jan Timman en een Blind-simultaan met Daniël Stellwagen.
De NSVG kreeg een uitnodiging van het Max Euwe Centrum om met 2 spelers waaronder de Nederlands kampioen visueel gehandicapten mee te doen in de simultaans.

Lees het verslag dat onze kampioen Sergio Harnandan maakte.

14-12-2011 Schaakboeken die je kunt lenen bij aangepast-lezen.nl

Bekijk de collectie schaakboeken bij de biliotheek voor aangepast-lezen

08-09-2011 Uitnodiging ledenweekend 2011

Deze uitnodiging is bedoeld voor leden en sympathisanten van de NSVG

Bekijk de uitnodiging, de deelnemerslijst en het voorlopig programma

08-12-2011 Toegankelijke engelstalige openingentheorie

Op de website: http://www.chesscafe.com wordt maandelijks een artikeltje
over een niet zo gebruikelijke schaakopening of variant geplaatst

Lees je je de theorie kunt vinden en wat er op dit moment is.

04-12-2011 Het 2e BBCC-toernooi, succes geprolongeerd.

Klik hier voor de impressie van deelnemer Jan Zeeman

28-11-2011 verslag van het zesde ledenweekend2011

Lees het verslag van dit weekend.

22-11-2012 Uitnodiging voor het Open NSVG kampioenschap 2012

Bekijk de deelnemerslijst

Lees de uitnodiging waarin tijdstip, toernooiformule enz. staat

22-11-2011 Verslag van het twintigste OBK Schaken voor Visueel Gehandicapten en Sympathisanten

Lees het verslag dat Jeroen Ploeger voor ons maakte

06-11-2011 14-de schaakolympiade voor visueel beperkten

Lees de engelstalige uitnodiging

12-10-2011 tweede BBCC toernooi in Timmendorfer Strand

Lees over de verrichtingen van de NSVG leden Jan Zeeman en Norbert Gaestrup en bekijk de eindstand

18-09-2011 Vijfde Europees kampioenschap schaken voor visueel beperkten in Rhodos.

Lees het verslag dat Sergio Harnandan van dit toernooi maakte.

07-09-2011 Details zoals uitslagen, aantal punten van NSVG en Vlaamse leden in het ek schaken

Bekijk de details van de eindstand en gespeelde partijen

28-08-2011 5-de Europees kampioenschap schaken voor visueel beperkten

Op dinsdag 6 september 2011 start het vijfde europees kampioenschap schaken voor visueel gehandicapten in Griekenland (Rhodos).
Aan dit kampioenschap doen 79 spelers mee, waaronder 6 NSVG leden.

Lees over dit toernooi

28-08-2011 7-de Europees kampioenschap schaken voor visueel beperkte junioren

Helaas doen er geen NSVG leden aan dit toernooi mee.

Lees meer over dit toernooi

11-08-2011 Onze toernooitijger Jan Boer neemt deel aan de Atlantis Meestertienkamp

Lees het verslag dat Jan dagelijks maakt.

07-08-2011 Nieuwe versie van het schaakprogramma Winboard voor Jaws beschikbaar

Winboard voor Jaws is een zeer toegankelijk, gratis schaakprogramma voor
visueel beperkte schakers die van de Jaws screenreader gebruik maken.

Lees de aankondiging van de auteur over de nieuwste versie

01-07-2011 Uitnodiging 20e Open Belgisch Kampioenschap van 9-13 november 2011

Download het registratieformulier

Lees de uitnodiging

10-06-2011 Het tweede BBCC-toernooi in Timmendorf.

Dit toernooi staat alweer enkele maanden op de agenda. Ik (Jan Zeeman) heb deelgenomen aan de eerste editie van oktober vorig jaar. Het verslagje daarvan is door triviale redenen mijnerzijds blijven liggen. Lees hier mijn indrukken, die onverminderd positief zijn. Je kunt je nog steeds opgeven!

Lees het verslag dat Jan Zeeman maakte

04-06-2011 Het lezen van .pdf documenten mbv programma pdf2txt

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NSVG in november 2010
bleek dat een aantal leden moeite heeft met het lezen van .pdf documenten.

Lees over het programma pdf2txt dat kanhelpen bij de problemen.

01-06-2011 Bastiaan Gramser interviewde organisatoren van het IBIS toenooi

Deze interviews waren te beluisteren op het magazine "horizon"van 18 april 2011
op de website van de NVBS en via de Oreon Webbox.
Download of beluister de interviews

18-05-2011 ONK2011: PARTIJ BERTUS GROOT - Richard Gooijers

Lees de partij met analyse van René Buisman

18-05-2011 Sergio in Harrogate

Lees het commentaar dat Sergio Harnandan over zijn partijen tijdens het zeslandentoernooi schrijft

09-05-2011 Zeslandentoernooi van 5-9 mei 2011 in Groot Brittannië

Duitsland wint het toernooi, Nederland wordt vijfde.

lees het verslag, alle uitslagen en de eindstand

18-04-2011 Verslag van het IBIS toernooi 2011

Lees het verslag dat in de Telegraaf van 18 april stond

16-04-2011 Finale van de Chesscool oploswedstrijd van schaakproblemen

Afgelopen zaterdag vond in Haarlem de finale plaats van de chesscool
oploswedstrijd van schaakproblemen.
Onder de deelnemers van deze finale was ons lid Martien Boerefijn.

Lees het sfeerverslag dat Margreeth Menkveld daarover schreef

06-04-2011 Prijsvraag.

Ter gelegenheid van de ziezo-beurs 2011 is er een prijsvraag waaraan je kunt meedoen.
Gevraagd wordt:
Hoe wint wit (die aan zet is) in de volgende stelling.

wit: Koning eva een, toren anna een.
Zwart: Koning hector een, toren bella twee
Stuur je oplossing uiterlijk 13 april 2011 naar Martien Boerefijn, email: mboerefi@gmail.com
Vermeld in je oplossing de eerste zet van wit.
Onder de goede oplossingen worden 2 prijzen van resp. 10 en 5 euro verloot.

03-04-2011 Toegankelijk schaakprogramma voor vips op mobiele apparaten.

Lees het artikel van de auteur: Marcel Nijman

05-03-2011 Afvaardiging naar het zeslandentoernooi 2011 bekend

Sergio Harnandan, Jan Boer, Alaettin Gundogmus en Cor tesselaar
zijn de spelers die namens de NSVG het team vormen dat van 5-9 mei
meedoet aan het zeslandentoernooi in Engeland.
Zij worden begeleid door René Buisman en Nel Tesselaar.
De andere teams komen uit België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Ierland.

27-02-2011 Verslag van het Open NSVG kampioenschap en eindstanden

Lees het verslag van Alex van Lanen

01-03-2011 Arbiter met voelsprieten voor de schaakregels

Lees het interview dat Alex van Lanen had met Gerard de Lange

2011-04-01 ONK2011: verslag laatste ronde en eindstanden

ONK spannend tot de laatste seconde

Lees het verslag door Alex van Lanen

25-02-2011 ONK2011: verslag en uitslagen in ronde 5

De spanning is te snijden

Lees het verslag van Alex van Lanen in ronde 5

25-02-2011 ONK2011: verslag en uitslagen in ronde 4

Volop remises in ronde 4 ONK

Lees het verslag van Alex van Lanen over ronde 4

25-02-2011 ONK2011: Uitslagen en stand na ronde 4

Lees de uitslagen van ronde 4 en de standen na deze ronde

25-02-2011 ONK2011: Verslag, uitslagen en standen van ronde 3

Eenzame leider komt uit Zutphen

Lees het verslag van Alex van Lanen over de derde ronde

25-02-2022 ONK2011: uitslagen van ronde 3

Lees de uitslagen van ronde 3 in het ONK2011

2011-04-01 ONK2011: Verslag, uitslagen en stand van ronde 2

Kopgroep vormt zich na tweede ronde

Lees het verslag van Alex van Lanen over ronde2 van het ONK2011

24-02-2011 ONK2011: ONK2011: verslag, uitslagen en stand in ronde 3

Hoofdrol voor Jan Boer in eerste ronde ONK

Lees het verslag van Alex van Lanen over de eerste ronde

25-02-2011 Uitslagen ronde 2

Uitslagen groep a:

Lees de uitslagen van ronde 2

24-02-2011 ONK2011: Uitslagen van ronde 1

Lees de uitslagen van ronde1

17-02-2011 Programma Open NSVG kampioenschap 24-27 februari 2011

Lees het programma van het ONK2011

11-02-2011 Omzetten van schaakstellingen in fen-notatie naar gebruikelijke notatie.

Op een aantal websites zoals www.schaaksite.nl
worden schaakstellingen in de zgn. fen-notatie aangeboden.
Binnenkort komt op deze site op elke pagina een link om de fen-notatie om te zetten
naar gebruikelijke notatie;

probeer de voorlopige oplossing
en meld eventuele problemen en wensen aan de webmaster

09-02-2011 Aankondiging van een oploswedstrijd van schaakstellingen, problemen en studies

Op zaterdag 12 februari 2011 start de tweede editie van het Online Nederlands Schaakpuzzel Toernooi. Deelnemers staan voor de uitdaging om gedurende 64 dagen 64 schaakproblemen op te lossen. De aangeboden schaakdiagrammen zijn voor screenreader
gebruikers toegankelijk gemaakt.

Lees de details over dit toernooi

02-02-2011 Zeslandentoernooi 2011 in Engeland

Lees de engelstalige info over dit toernooi

01-02-2011 Oplossing van de speciale eindspelstudie tgv 73e Tatasteel schaaktoernooi

Lees nogmaals de opgave en nu ook de oplossing

29-01-2011 Tatasteel schaaktoernooi: 12 schaakproblemen met oplossingen

op de website van het tatasteel schaaktoernooi werd
dagelijks een schaakprobleem in de vorm van een schaakdiagram
gepubliceerd. Helaas kunnen screenreaders daar niets mee.
Daarom hebben we kort na het verschijnen
van de diagrammen deze in een voor ons toegankelijke vorm omgezet.

Bekijk de 12 problemen en de oplossingen.

28-01-2011 5e Individueel europees kampioenschap voor visueel gehandicapte schakers

Deze aankondiging is eerder via een nieuwsbrief aan de leden van de NSVG verstuurd.
Tot nu toe hebben zich al 6 leden voor dit toernooi aangemeld.

Lees de engelstalige informatie

27-01-2011 IBIS schaaktoernooi 2011

Lees de toernooigegevens

19-01-2011 37e IBIS schaaktoernooi van 15-17 april 2011

Lees de aankondiging

07-01-2011 Uitnodiging: 2e BBCA toernooi van 10-18 oktober in Timmendorfer Strand

Lees de duitse aankondiging van dit toernooi.

01-12-2010 Verslag eerste BBCC-toernooi01-12

Lees het verslag van Jan Zeeman

06-12-2010 Nationale oploswedstrijd van de NBvs

Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan in 2011 heeft de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden (NBvs) een nationale oploswedstrijd uitgeschreven.
De vraag is: wat is de zettenreeks vanuit de beginstelling geweest die tot de volgende stelling na zet zeven van wit heeft geleid:

Wijzig de beginstelling als volgt:

verwijder de witte pionnen op a2 en e2

Verwijder de zwarte pion op b7 en de zwarte toren
op a8 en verplaats de pion van d7 naar d6


Lees verder op de website van de NBVS

29-11-2010 NSVG ledenweekend 2010

Van 26-28 november 2010 organiseerde de NSVG voor de
vijfde maal een ledenweekend.
tijdens dat weekend hield men de algemene jaarvergadering,
kon men een toernooi spelen met normale bedenktijd
of een rapidtoernooi.Verder was er een oploswedstrijd
van schaakproblemen, een simultaan tegen René Buisman
een tombola en veel gezelligheid.

Lees het verslag van het NSVG ledenweekend 2010

22-11-2010 Inhoud van schaakbaken vanaf het laatstenummer in 1982

Als je eens iets terug wilt zoeken in oude schaakbaken
is het handig om de inhoudsopgaves van die schaakbaken eenvoudig te kunnen terugzoeken.

Bekijk de inhoudsopgaves van oude schaakbaken

04-01-2017 Jubileumboekje 40 jaar NSVG

Lees dit boekje

30-04-2010 IBIS Schaaktoernooi Haaksbergen, een begrip

(12-04-2010) Het Internationale Blinden Integratie Schaaktoernooi, kortweg het IBIS toernooi is een uniek
schaak evenement. Al meer dan drie decennia lang komen schakers
uit België, Engeland, Duitsland en Nederland naar de ster van Twente, om
aan dit schaaktoernooi deel te nemen. Een schaak evenement dat niet
alleen wordt gekenmerkt door sportieve strijd en vriendschap, maar vooral door de
ontmoeting tussen blinden, slechtzienden en zienden.


Dit jaar ging het toernooi van start in het het weekend van 23- 25 april in theaterzaal Kappen te Haaksbergen. In totaal
waren er 56 schakers aanwezig zijn onder hen: 23 Duitsers, 5 Engelsen,6 Belgen # en 21
Nederlanders waarvan 12 NSVG leden namelijk: M. Fontein, G.
Hitzerd, J. Ploeger, B. Groot, C. Teseelaar, J. Boer, C. Stolp, R.
Snoek, P. Smit, S.Harnandan, B. Samuels de Wilde, Th. v. Empelen. Voor
het volledige progrmma gaat u naar de website van stichting IBIS # >>>
Voor de uitslagen klik hier


28-02-2010 Hoofdprijzen ONK 2010 gaan naar Vlaanderen

In een slotronde die letterlijk tot de laatste minuut spannend was, zijn
Herman Jennen (A-groep) en Stan Goetstouwers (B) uit de bus gekomen als
winnaars van de vijfde editie van het Open Nederlands Kampioenschap van
de NSVG. Pieter Couwenberg werd de beste NSVG'er en Marieke de Lange
won de prijs voor de beste vrouwelijke deelnemer.
Meer over het ONK 2010 vind je in ons archief.


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie