Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

06-12-2012 Ledenweekend 2012

De NSVG organiseerde van 30 november - 2 december voor de zevende keer haar ledenweekend
Het weekend begon op vrijdagavond met de ALV (Algemene Ledenvergadering).
Op zaterdag en zondag kon men meedoen aan een schaaktoernooi.
Op zaterdagavond hield Karel van Delft een lezing over de psychologie van het schaken.
en verder kon men nog deelnemen aan een oploswedstrijd van schaakstellingen.
Dit jaar namen er 24 leden aan het weekend deel. Dat betekent, dat bijna de helft van onze leden dit weekend heeft bezocht.
Verder waren er nog begeleiders en arbiters aanwezig.
Bastiaan Gramser heette alle deelnemers van harte welkom en gaf een overzicht van de activiteiten tijdens het weekend.
Direct daarna begonnen we met de Algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering

Voorzitter Pieter Couwenberg heette de aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder Arthur Rongen als vertegenwoordiger van de KNSB.
Pieter deelde mee dat Sergio Harnandan in verband met drukke werkzaamheden zijn functie als
secretaris voortijdig had beŽindigd. Hij bedankte Sergio voor zijn inzet.
Bastiaan Gramser neemt de taken van Sergio over. Verder blijf de samenstelling van het bestuur ongewijzigd.
Pieter meldde ook dat Gerard de Lange tijdens het IBCA congres op 17 augustus 2012
tot IBCA arbiter is benoemd en dat tijdens die vergadering
Sergio Harnandan tot penningmeester is benoemd.
De noteulen van het IBCA congres verschijnen (hopelijk binnenkort) op de website van de IBCA
De toegankelijke schaakklok Kaisa voor visueel beperkten is goedgekeurd door de KNSB en de FIDE.
Het was een goede vergadering waarin met name over de nieuwsbrief uitgebreid is gesproken.
De contributie blijft voor het komend jaar ongwijzigd.
De vergadering werd bijgewoond door Arthur Rongen, bestuurslid van de KNSB
Hij vertelde ons onder meer over enkele actuele onderwerpen waar de KNSB op dit moment mee te maken heeft.
Voorbeelden: financiele onzekerheid door het pas op 4 december bekend te maken
subsidiebedrag dat het NOC/NSF aan de KNSB toekent
en het probleem van de zgn. 'zwarte leden'
(leden van verenigingen die niet bij de KNSB worden aangemeld)
Jan Zeeman vertelde over zijn ervaringen tijdens de schaakolympiade voor visueel beperkten in India.
Het bestuur werkt aan een beleidsplan voor de komende tijd.
Het is de bedoeling om eind dit jaar, begin volgend jaar een concept
van dit plan naar de leden te sturen.
Er is uitgebreid gesproken over de nieuwsbrief. Het bestuur is van plan komend jaar meer nieuwsbrieven te maken.
De wens is uitgesproken om er weer meer een verenigingsblad van te maken en de naam 'nieuwsbrief' te veranderen in 'schaakbaak'.

Het schaaktoernooi

Omdat er te weinig belangstelling was voor een rapid toernooi werd er met normale bedenktijd gespeeld.
Er werden 6 groepen van elk 4 spelers gevormd die volgens speelsterkte werden ingedeeld
Per groep speelde iedereen 1 keer tegen de 3 spelers uit zijn/haar groep. Het tempo bedroeg 1 uur en 3 kwartier per persoon voor de hele partij.
Eindstanden in de 6 groepen.

Eindstand in groep 1

No.NameScorWP
1Verboom, Theo2.04.0
Harnandan, Sergio2.04.0
3Boer, Jan1.05.0
Boerefijn, Martien1.05.0

Eindstand in groep 2

No.NameScorWP
1Couwenberg, Pieter2.04.0
2Snoek, Ron1.54.5
Tesselaar, Cor1.54.5
4De Jong, Lucas1.05.0

Eindstand in groep 3

No.NameScorWP
1Smit, Peter2.04.0
2Raestrup, Norbert1.54.5
Witteveen, Peter1.54.5
4Gramser, Bastiaan1.05.0

Eindstand in groep 4

No.NameScorWP
1Verwey, Kempe2.53.5
2Van Empelen, Thom1.54.5
3Groot, Bertus1.05.0
Hencke, Jenny1.05.0

Eindstand in groep 5

No.NameScorWP
1Hitzerd, Gerrit2.53.5
2Geerts, Jan2.04.0
3Zeeman, Jan1.54.5
4Stroomer, Nathan0.06.0

Eindstand in groep 6

No.NameScorWP
1De Lange, Marieke3.03.0
2Paalman-Schonewille, Lidy2.04.0
3Ploeger, Jeroen1.05.0
4Schuijt, Ruud0.06.0

Tombola

De traditionele tombola werd dit jaar gehouden tussen de gangen van het diner op zaterdagavond. Er waren zoveel prijzen dat we tussen de laatste gang van het diner en het begin van de lezing eerste de tombola hebben afgewerkt.
Dank aan de begeleiders die de prijzen bij elkaar sprokkelden.
De tombola is een middel om de kosten een beetje te drukken.

Lezing van Karel van Delft over de psychologie van het schaken

Omdat de tombola wat was uitgelopen, begon de lezing wat later dan gepland.
Een paar punten uit de lezing van Karel:
Als je in het schaken verder wilt komen, moet je daarvoor trainen.
Bedenk daarvoor een strategie, wissel moeilijk met gemakkelijk af.
Richt je in het begin niet te veel op zettenreeksen en varianten van openingen.
Het begrijpen van de ideeŽn achter de opening en de principes van de stellingen die na de opening
ontstaan zijn belangrijker.
Karel benadrukte onder meer dat je tijdens een partij niet in paniek moet raken.
Als je bij voorbeeld schrikt als de tegenstander een stuk vanje aanvalt,
denk dan even aan het woord: studt waarin elk van de letters staat voor:
slaan, tussenzetten, uitwijken, dekken, tegenanval
Blunders komen op alle niveaus voor, beschouw ze als leermomenten.
Er werd uitgebreid stilgestaan bij patroonherkenning van stellingen.
Mensen die een stelling kunnen zien bekijken de stelling
van totaalbeeld naar detail en herkennen al heel snel patronen.
Mensen die het van 'voelen' moeten hebben, 'bekijken' de stelling van detail naar totaalbeeld.
Na de lezing is door een aantal leden nog in kleiner verband met
Karel gesproken.
Op de website van Karel van Delft is meer over de psychologie van het schaken te vinden
Bezoek deze website
Karel van Delft schreef op zijn weblog over zijn ervaringen tijdens de avond bij de NSVG
Lees dit stukje

Oploswedstrijd van schaakstellingen

Op vrijdagavond direct na de ALV werden aan belangstellenden 10 schaakstellingen uitgedeeld.
De oplossingen van de gevraagde opgaven konden tot zondagmorgen worden ingeleverd.
Theo Verboom heeft als enige alle 10 opgaven correct opgelost.
Wil je de opgaven (nog) eens bekijken
en weten wat de juiste oplossing was?
Bekijk de opgaven

Prijsuitreiking en afsluiting van het weekend

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de lunch op zondagmiddag.
Er waren 2 prijzen per groep en 1 prijs voor de winnaar van de oploswedstrijd.
Bastiaan Gramser sloot het weekend af. Daarbij bedankte hij met name
de scheidsrechters (Gerard de Lange en Jan Bouke Tiersma) en de vrijwilligers.

Martien Boerefijn.


Onderwerpen in de rubriek: Ledenweekenden


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
2006 schaakopgaven
2007 schaakopgaven
2008 schaakopgaven
2009 schaakopgaven
2010 schaakopgaven
2011 schaakopgaven
2012 schaakopgaven
2010 Verslag
2011 Verslag
2011 Uitnodiging
2012 Uitnodiging
2012 Verslag
2012 partij en partijstelling uit het ledenweekend2012
2013 Uitnodiging
2013 Verslag
2014 Uitnodiging
2014 Verslag ledenweekend en jubileumviering
2015 Uitnodiging
2016 Uitnodiging
2016 Eindstanden schaaktoernooi
2016 Verslag ledenweekend 2016

Rubrieken in de hoofdrubriek Niet open schaaktoernooien voor vips

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Correspondentieschaak
Drielandenwedstrijden voor vips
Individueel Europees kampioenschap schaken voor vips
Ledenweekenden
Wedstrijden waaraan NSVG teams meededen
Schaakolympiade voor vips
Individueel wereldkampioenschap schaken voor vips
Zeslanden schaaktoernooi

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie