Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

VERSLAG van de NEGENDE SCHAAKOLYMPIADE voor VISUEEL GEHANDI¨CAPTEN, van 15 - 28 april 1992 te Ca'n Picafort op MALLORCA.


De Nederlandse afvaardiging bestond uit:
de spelers Jan van Gelder, Louis van Duuren, George Zwart, Jan Zwart en Peter Witteveen (reservespeler), alsmede onze trainer en coach Renť Buis¨man en als extra begeleider Ronald Brouwer.

Dat de Spanjaarden schijnbaar moeiteloos schaaktoernooien voor visueel gehandicapten kunnen organiseren is zo langzamerhand alom bekend. Met zo'n machtige geldschieter als de ONCE (Orga¨nizaciůn Nacional de Ciegos de EspaŮa) achter zich hebben ze al een belang-rij¨ke kopzorg minder. Er was ook dit keer weer niet op een peseta meer of minder gekeken, want de naar schat¨ting zo'n 250, bij dit evenement betrokken, personen waren allen in het schitterende Exagon hotel ondergebracht. In het begin was het even wennen aan de vele trappen, die afgedaald - en dus ook weer beklommen - moesten worden om in de eetzaal, de daaronder gelegen speel¨za¨len en de nog lager gelegen disco¨theek en het zwembad te komen. Zoals je van een dergelijk gerenom¨meerd mediterraan hotel mag verwachten lag het fraaie zwembad in een met palmen omzoomde tuin, rijkelijk voorzien van ligstoelen en parasols. Als het maar even kon ver¨toefden we in of rond dit zwemparadijs. Er werd namelijk 's mid¨dags vanaf 3 uur gespeeld, zodat we ons in de ochtend bij het zwembad konden voorbereiden op de opponenten van die dag.
Eind april kan de temperatuur op Mallorca al tot zo,n 25 graden oplopen en zo kon het op een warme morgen gebeuren dat George, Renť en Louis, waarschijnlijk om hun hoofd koel te houden, in het water, met hun schaakbordjes op de rand van het zwembad, de speel¨wijze van de tegenstander stonden te analyse¨ren. Want geschaakt werd er. Een record aantal landen (33) moest in 11 ronden Zwitsers uitmaken wie de beste was. Onder de nieuwko¨mers bevonden zich de Latijns-Amerikaanse landen Cuba, Peru, Colombia, Chili, ArgentiniŽ en Mexico. Er werd dus opvallend veel Spaans gesproken in de wandelgangen, maar ook het Neder¨lands was meer dan voorheen verte-genwoordigd, doordat er een team uit Zuid-Afrika mee deed. Vanwege de geringe taalbar¨riŤre hebben we veel leuke contacten gehad met de enige afvaardiging van het Afrikaanse continent. Voorts was de voormalige Sovjet Unie, als gevolg van de opdeling, met drie teams naar Spanje gekomen. Een team kwam uit voor Rusland, terwijl de Oekraine en Litouwen voor het eerst voor hun eigen vlag voch¨ten. Eenzelfde verschijnsel was bij Joego¨slaviŽ waar te nemen. Naast een Joegoslavisch team waren er bovendien de Slovenen en de Kroa¨ten. Duitsland daarentegen kwam herenigd en daardoor versterkt op het strijdtoneel. Op de eindranglijst zult u zien dat al de nieuwe naties in de bovenste regionen zijn geŽindigd, hetgeen voor een gunsti¨ge klassering voor Holanda, in de toekomst, wanneer alle nieuwe oost-europese staten mee gaan doen, niet veel goeds be¨loofd. Door de ver¨deeldheid tussen de Vlamingen en de Walen heeft BelgiŽ op het laatste moment moeten afhaken. De Walen waren van mening, dat er uit elk kamp twee spelers moesten worden afgevaar¨digd, terwijl de Vlamingen vonden, dat BelgiŽ zo sterk mogelijk moest aantreden, hetgeen betekende, dat er uitsluitend Vlamin¨gen zouden gaan. Een compromis was niet mogelijk, dus speelden er geen Belgen. Dit hield niet in, dat er geen zuiderburen aanwezig waren. De hoofdarbiter van het toernooi was niemand minder dan Roger Daenekind en de top-speelster Mieke Maeckel¨bergh, die toch al vliegtickets had, heeft die veertien dagen maar als een zonni¨ge vakantie be¨schouwd en vertoefde doorgaans in het gezelschap van de Hollanders, waar ze, na een verstuik¨te enkel, op handen werd gedragen.
De eerste ronde leverde een gelijk spel, dus 2 punten op tegen de Italianen. We moesten er nog even in komen, dachten we en waren zeer benieuwd, wie er de volgende dag tegen Holanda mocht. Het werd Colombia, dat gelijk gespeeld had tegen Zwe¨den. Louis speelde van 3 tot 9 uur zijn langste partij, doch belandde in een verloren stelling. Deze ontmoeting leverde ons slechts 1 punt op. In de derde ronde traden we, nog steeds vol goede moed en zelfvertrou¨wen, aan tegen Noorwegen. We behaal¨den slechts 1,5 punt, zodat we met 4,5 punt op een gedeelde 22ste plaats stonden. In de vierde ronde moesten we het opne¨men tegen het sterke Cuba, dat zo laag stond omdat het een dag te laat op het toernooi ver¨scheen en daardoor 0 punten in ronde 1 kreeg toebedeeld. Louis vergat na 6 uur spelen zijn 60ste zet te doen en ging door zijn vlag. Jan van Gelder brak zijn partij af. De vijfde dag was in z'n geheel gewijd aan het congres van de I.B.C.A., dus voor alle spelers, ook voor onze afge¨vaardigde Jan van Gelder, een rustdag. Wij, en met ons ongeveer de helft van de aanwezige schakers, hielden ons bezig met de afgebroken stelling van Jan. En naarmate zich meer mensen met deze partij gingen bemoeien, werden de kansen voor Jan, om het remise te houden, steeds geringer ingeschat. Hij kon er echter nog een nachtje over slapen en vond als enige de juiste voortzetting en redde daardoor de eer met ,5 punt tegen Cuba. Met 5 punten uit 4 matches moesten we in ronde 5 wel tegen een zwak land uitkomen. Zuid Afrika was het slachtoffer, waar we 4 punten op veroverden. In ronde 6 moesten we de Zwitsers 4 remises toestaan, zodat we halverwege het toernooi met 11 punten de 23ste plaats met Noorwe¨gen deelden. Ons streven was vanaf dat moment de magische 50 procent grens. Door tegen Portugal in de 7e ronde 2,5 punt te scoren, waren we nog maar een half puntje van ons doel verwijderd. De Ieren stonden ons echter in ronde 8 maar 1,5 punt toe. De volgende dag was een rustdag, waarop voor de belangstellenden een excursie was georganiseerd naar enkele bezienswaardigheden op het eiland. We bezochten de indrukwekkende Draken Grotten aan de oostkust, waar de nog steeds hinkelende Mieke op de honder¨den traptreden een enorme prestatie verrichtte. Een rondlei¨ding in de parelfabriek te Manacor leerde ons, dat het niet alles echt parel¨moer is, wat er blinkt. Uitgerust traden we in ronde 9 aan tegen de Zweden. Voor Jan van Gelder betekende dit een confrontatie met de sterkste speler van het toernooi, Magnusson (10,5 uit 11), die zijn denkwerk tijdens zijn par¨tij¨en veelal buiten, wandelend op het zonneterras, verrichtte. Ondanks de overmacht aan bord 1 scoorden we 2,5 punt, zodat we met 17,5 punt op de gedeelde 17e plaats stonden en ons gestel¨de doel nog steeds haalbaar leek. In de 10e ronde kwamen we tegenover de Chilenen te zitten. De tegen-stander van Louis was zo verguld met de remise, die hij met een list wist af te dwingen, dat hij hem wel tot vijf maal toe uitge¨breid en harte¨lijk bedankte voor de partij. De tegenstander van Peter was nog listiger en gaf al z'n overgebleven stukken weg, zodat hij keurig pat kwam te staan. 2 punten leverde ons deze frivole ontmoeting op. 19,5 punt uit 10 wedstrijden en een met Oosten¨rijk gedeelde 17e plaats gaven ons nog hoop, ons gestelde doel van 50 procent te halen. Temeer omdat er tussen de tiende en de elfde en laatste ronde nog een rustdag was gepland, waarop weer aan een excursie kon worden deelgenomen. Renť, Jan Zwart en Peter gingen mee, terwijl Ronald, Jan van Gelder, Louis, George en Mieke een auto hadden gehuurd en een alternatieve tocht door het berg¨achtige westelijke deel van het eiland maakten. Beide gezelschap¨pen deden het klooster van Valldemos¨sa aan, waar Chopin en George Sand een tijdje hebben gewoond en waar deze componist o.a. zijn 24 meesterlijke preludes heeft geschreven. Heilige grond dus voor de liefhebbers van zijn muziek. Het 'eigen vervoer' groepje deed ook nog de hoofdstad Palma aan, waar vooral Mieke heeft ondervonden, dat het oude stadsgedeelte op een helling ligt. In Palma stonden ook op vele straathoeken visueel gehandicapten het geld voor een volgend schaaktoernooi in Spanje te verdienen, door de voorbijgan-gers luidkeels er van te overtuigen, dat bij hen de winnende lotnummers gekocht konden worden. 'S lands wijs, 's lands eer, maar wie van ons zou zich in Nederland daarvoor lenen? Wellicht bestond er enig verband tussen het feit, dat onze Mallorcaanse lotgenoten bij de Hollanders geen klandizie vonden en de - niet betaalde - parkeerbon, die, nadat de auto was teruggevonden, onder de ruitewisser bleek te zitten.
Terug in het hotel werden we geconfronteerd met een groot nadeel, dat inherent is aan het Zwitserse indelingssysteem. Teams zoals wij, die in de middenmoot van de ranglijst vertoe¨ven, zijn na een flink aantal ronden aan enige willekeur onderhevig. De kans dat je de laatste ronde tegen een veel zwakker team moet spelen is net zo groot als de kans, een veel sterkere ploeg te treffen. Het geluk was niet met ons. Die avond vermeldde de paringslijst, dat Holanda de laatste ronde mocht aantreden tegen het zeer sterke KroatiŽ. Zonder enige illusie, ons 50 procent streven nog waar te kunnen maken, hebben we die nacht na twaalven een stevige borrel op het welzijn van George gedronken, want die was ondertus¨sen jarig geworden. Het leverde ons de volgende dag de kater van 0 punten op, zodat we tenslotte van de 17e naar de 27ste plaats duikelden. Al met al kunnen we terugzien op een uiterst gezel¨lig toernooi, waarop vele nieuwe vriendschappen tot stand kwamen. Dankzij de niet aflatende inzet van coach Renť, wiens rugzak lijdde onder het gewicht van de schaakliteratuur, en van begeleider Ronald, die ook als chauffeur in de bergen zijn mannetje stond en wiens gulle lach zeer aanstekelijk werkte, hebben we een vrolijke tijd beleefd op Mallorca.

Louis van Duuren

EINDSTAND.

1 Rusland 34,5
2 JoegoslaviŽ 31,5
3 Oekraine 31
4 Polen 29,5
5 Duitsland 29
6 Spanje 24
KroatiŽ 24
Engeland 24
9 Tsjechoslowakije 23,5
IsraŽl 23,5
11 Bulgarije 23
12 Zwitserland 22,5
ItaliŽ 22,5
RoemeniŽ 22,5
15 Finland 22
16 SloveniŽ 21,5
Hongarije 21,5
Zweden 21,5
Litouwen 21,5
Noorwegen 21,5
21 Ierland 21
Oostenrijk 21
Cuba 21
24 Peru 20,5
25 Colombia 20
Griekenland 20
27 Nederland 19,5
Chili 19,5
29 Portugal 18,5
30 Denemarken 18
31 Zuid Afrika 12,5
32 ArgentiniŽ 10,5
33 Mexico 5,5


Persoonlijke resultaten

Jan Louis Geor- Jan Peter
Ronde v.G ge Z

1 ,5 ,5 1 0
2 0 0 ,5 ,5
3 0 1 0 ,5
4 ,5 0 0 0
5 1 1 1 1
6 ,5 ,5 ,5 ,5
7 1 1 0 ,5
8 1 ,5 0 0
9 0 1 1 ,5
10 1 ,5 0 ,5
11 0 0 0 0

Tot 5,5 6 3 2,5 2,5
Part 11 11 9 7 6
Pct. 50 55 33 36 42

Onderwerpen in de rubriek: Schaakolympiade voor vips


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
1992 Verslag 9e olympiade
2008 Nsvg deelnemers
2008 Verslag
2012 Uitnodiging Ibca olympiade
2012 voorbeschouwing door sergio
2012 Uitslagen schaakolympiade 2012
2012 Verslag schaakolympiade chennai
2017 Het NSVG team en de toernooi website
2017 schaakolympiade voor vips
2017 15e schaakolympiade voor vips
test
2017 verslag ronde 6 tm slot
2017 Verslag ronde1 tm ronde5
2017 Verslag dag1 tm dag3

Rubrieken in de hoofdrubriek Niet open schaaktoernooien voor vips

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Correspondentieschaak
Drielandenwedstrijden voor vips
Individueel Europees kampioenschap schaken voor vips
Ledenweekenden
Wedstrijden waaraan NSVG teams meededen
Schaakolympiade voor vips
Individueel wereldkampioenschap schaken voor vips
Zeslanden schaaktoernooi

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie