Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

HET ZESLANDENTOURNOOI 1993 IN WIJK AAN ZEE.


Het Zeslandentournooi is een schaaktournooi voor landenteams uit BelgiŽ, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Zwitserland en Nederland, waarbij elk team bestaat uit 4 visueel gehandicap¨te schakers. Men ontmoet elkaar om de 2 jaar (de oneven jaren) wisse¨lend in ťťn der deelnemende landen. In 1971 werd het Zeslan¨dentournooi voor het eerst in Zwitserland georganiseerd. Als u goed rekent komt u erop uit dat het dit jaar voor de twaalfde keer was. Daarmee is het punt bereikt dat elk der deelnemende landen 2 keer de organisatie op zich heeft geno¨men. Dat zoiets toch een hele klus is, hebben we van nabij kunnen meemaken.
Al heel wat maanden (jaren?) geleden is met de organisatie begon¨nen. De initiatief¨nemers uit het bestuur van de NSVG hebben geko¨zen voor een samenwerking met het Hoogoventournooi.
De algemene conclusie was: een geslaagd tournooi. In diverse kranten is min of meer uitvoerig verslag gedaan over het schaak¨technische deel en de randgebieden. Leo Sangster is van plan in de volgende Schaakbaak nog een bijdrage over het tournooi te schrij¨ven waarin hij onder meer zal verwerken: 'anderen over ons'.
Ik heb begrepen dat de organisatoren bin¨nen¨kort nog een evalu-atiebij¨eekomst willen houden.

Op donderdagavond 21 januari vond in hotel Kennemerduin (u weet wel: het hotel waar de 'grote' schakers die aan het Hoogoventour¨nooi meedoen, logeren) de loting en officiŽle opening plaats.
In zijn openingswoord stond onze voorzitter Paul van der Waart uitgebreid stil bij de naamgeving van dit tournooi: het Ad Bestman Zeslandentour¨nooi. Ad Bestman (overleden in 1988) heeft veel gedaan om het nationale -, zowel als het internati¨o¨nele schaken voor visueel gehandicapten te bevorderen.
Verder waren er sprekers van de K.N.S.B. en de Hoogovens.

Op vrijdagmorgen werd tussen 9 en 1 uur de eerste ronde ge¨speeld. Het speeltempo in elk der ronden bedroeg 42 zetten in 7 kwartier, daarna kreeg elk der spelers nog een kwartier extra tijd om de partij 'uit te vluggeren'.
Nederland speelde tegen Engeland en won -dankzij winst van Jan en Theo, en remise van Martien met 2.5-1.5- van Engeland.
In de tweede ronde werd het 2-2 tegen Frankrijk. Opnieuw winst voor Theo; Jan en Louis bezorgden Nederland elk een half punt. Vooral de remise van Louis was spectaculair: toen beide spe¨lers nog maar 1 minuut tijd over hadden greep scheids¨rechter Rob van Aurich terecht in: door beide spelers werd geen poging tot winst onderno¨men.
Op zaterdagmorgen moest/mocht Nederland tegen BelgiŽ spelen. Het werd 2-2. De partij Mieke Maeckelbergh tegen mij eindig¨de reeds na 10 zetten in remise. Opnieuw won Theo en speelde Jan remise.
Op zaterdagmiddag is er geslapen, zomaar ges¨chaakt, een stran-dwandeling gemaakt enz.
Op zaterdagavond was er gezellige muziek georganiseerd.
Zondagmorgen won Duitsland van ons met 3.5-0.5. Theo redde met zijn halve punt de eer.
Op zondagmiddag wonnen we tegen het toch wel zwakke Zwitserse team met 4-0.
Tijdens het slotdiner op zondagavond vond de prijsuitreiking plaats. De uitslag was natuurlijk geen verrassing: dat kan je uitrekenen. De eerste prijs: de wisselbeker, een prachtig paarden¨hoofd (naar een idee van Theo Verboom prachtig uitge¨werkt) was beschikbaar gesteld, en werd uitgereikt door de eigenaar van ons hotel: Paul Meiland.
Moeilijker was het gissen naar de speler(s) van de meest spectacu-lai¨re partij. Een jury bestaande uit Rene Buisman en de duitse coach Neukirch heeft zich over dit probleem gebo¨gen. Daarbij heeft de jury de partij van Theo Verboom tegen Enge¨land als winnende aangewezen. Deze partij volgt aan het slot van dit artikeltje.
Na de prijsuitreiking vond nog de officiŽle afsluiting plaats waarbij o.a door de buitenlandse deelnemers waardering en dank aan de organisatoren is uitgesproken.

Vermeldenswaard vind ik nog de uitstekende wedstrijdleiding van Rob van Aurich. Naast de werkzaamheden van wedstrijdleider heeft Rob kans gezien met (en in) zijn electronisch maatje alle par-tijnotaties te registreren. Wie de partijen wil naspe¨len en over een computer beschikt, kan daarover kontakt opnmen met mw Nolet van het bondsbu¨reau van de K.N.S.B.

Voor de statistici het volgende:
Persoonlijke resultaten van de Nederlandse spelers:


bordnaampnt
-------------
1.Jan van Gelder 3
2.Martien Boerefijn2
3.Louis van Duuren1.5
4.Theo Verboom4.5


Eindstand:
plaatslandmatch bord
pntn pntn
1.Duitsland1018
2.Frankrijk612.5
3.Nederland611
4.BelgiŽ58.5
5.Engeland38
6.Zwitserland02

Onderwerpen in de rubriek: Zeslanden schaaktoernooi


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
1970 hoe het zeslandentoernooi is begonnen
1970 zeslandentoernooien overzicht
1971 geschiedenis van het zeslandentoernooi
1983 Verslag
1985 verslag
1987 verslag
1989 verslag
1991 verslag
1993 verslag
1997 verslag
1999 verslag
2001 verslag
2003 verslag en partij
2005 verslag
2007 verslag
2009 verslag
2011 Uitnodiging
2011 Team voor zeslandentoernooi 2011
2011 verslag zeslandentoernooi
2011 Verslag Sergio in harrogate
2013 Uitslagen van het zeslanden toernooi 2013
2013 Partij harnandan maeckelbergh zeslandentoernooi 2013
2012 verslag 6-landentoernooi door jan boer
2015 Uitnodiging 22e toernooi
2015 Uitslagen
2015 verslag

Rubrieken in de hoofdrubriek Niet open schaaktoernooien voor vips

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Correspondentieschaak
Drielandenwedstrijden voor vips
Individueel Europees kampioenschap schaken voor vips
Ledenweekenden
Wedstrijden waaraan NSVG teams meededen
Schaakolympiade voor vips
Individueel wereldkampioenschap schaken voor vips
Zeslanden schaaktoernooi

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie