Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

HET ONTSTAAN VAN DE INTERNATIONAL BRAILLE CHESS ASSOCIATION

(IBCA)
De voorgeschiedenis.

In 1951 werd op initiatief van de blinde Engelse schaker Bonham het eerste correspondentieschaaktoernooi voor blinden georganiseerd waaraan dertig schaakvrienden uit diverse landen deelnamen.
In 1955 werd deze taak overgenomen door Heinz Reschwamm (Duit¬sland). De belangstelling was zo groot dat in 1971 werd begon¬nen met 122 deelnemers. De eerste zes toernooien won Bonham en de sympathieke Deense schaker Kristensen won het zevende en achtste toernooi.

Het ontstaan van de IBCA.

Door het vriendschappelijk contact van Europese schakers werd in 1955 'International Braille Chess Association' opgericht.
Het eerste bestuur werd niet gekozen, doch als volgt samenge¬steld: Bonham (Engeland) voorzitter, Griesch (Oostenrijk) vice-voorzitter, Victor Nelson (Engeland) secretaris/penning¬meester Saurel (Frankrijk) vice-secretaris/penningmeester, Heinz Reschwamm (West-Duitsland) leider correspondentieschaak¬toernooi en Herman Uekermann (West-Duitsland) vice-toernooi¬leider.
In 1958 werd op initiatief van de Deutsche Blinden Schachbund het eerste congres te Rheinbreitbach (West-Duitsland) gehou¬den. Waaraan door vertegenwoordigers van zeven landen werd deelgenomen, namelijk: Denemarken, West-Duitsland, Oost-Duits¬land, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Zweden. Op dit con¬gres werden de eerste reglementen vastgesteld. Het tweede congres en de eerste schaakolympiade vonden plaats in 1961 te Merschede (West-Duitsland). Aan dit toernooi werd deelgenomen door teams van vier schakers uit Denemarken, West-Duits-land, Oost-Duitsland, Engeland, Yoegoslavië (winnaar), Oostenrijk en Zweden. Tijdens het congres werd besloten dat jaarlijks een informa-tieblad zou worden uitgeven in het Engels, Frans en Esperanto. De tweede Olympiade werd gehouden in Kuehlungs¬born (Oost-Duitsland) waar de NSVG werd geboren. Voor verdere informatie verwijs ik naar de Nederlandse bladen in braille.

Gerard Lap

Onderwerpen in de rubriek: IBCA (International Braille Chesss association) algemeen


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
het ontstaan van de IBCA
ibca samenstelling bestuur
Schaakolympiade voor landenteams
Mieke Maeckelbergh speelt in Fide schaakolympiade 2012
ibca 44-ste schaakolympiad
Eindstand IBCA worldcup 2013
Fide schaakolympiade 2014 in Noorwegen
Verslag 1e ibca team kampiioenschap 2016

Rubrieken in de hoofdrubriek Niet ingedeelde rubrieken

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Beurzen met aandacht voor hulpmiddelen
Diverse
IBCA (International Braille Chesss association) algemeen
Integratie
KNSB
partijen van NSVG leden
Persberichten
Schaakproblemen
Reglementen
Berichten over nsvg.nl en andere websites
Spectaculairste partijen uit het NSVG kampioenschap

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie