Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

13-02-2014 KNSB nieuwsbrief februari 2014

Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2013-2014. Twee maal per seizoen wordt een nieuwsbrief gestuurd met voor verenigingen en hun leden interessante onderwerpen.
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De Lotto steunt 19 goede doelen op het gebied van de Nederlandse sport, cultuur, welzijn en volksgezondheid
Nationale Sportweek (19 - 26 april 2014)
Scholierentoernooi voor groepen 3, 4 en 5
Verenigingsondersteuning en ledenwerving
Stertrainingen- talentvolle jeugdschakers gezocht
Kaderopleidingen en cursuskalender
Schakers winnen met Lotto
SponsorKliks: sportverenigingen gratis gesponsord door eigen leden
Online Ledenadministratie
Penningmeester van het jaar 2014

Bestuur en medewerkers van de KNSB wensen u een mooi schaakjaar toe.

Nationale Sportweek (19 – 26 april 2014),

met landelijke opening op 18 april in Roermond
Op de website van Nationale Sportweek 2014 is sinds 1 februari de rubriek "Sportactiviteiten
Aanmelden" geopend. De eerste twintig schaakverenigingen die een schaakactiviteit weten aan te melden, komen in aanmerking voor een gratis tuinschaakspel van de KNSB. De eerste serie tuinspellen is al vergeven, maar de voorraad is nog niet op. Na deze actie zijn de tuinschaakspellen voor ca. € 125 te koop.

Meldt uw speciale clubactiviteit dus zo spoedig mogelijk aan. Voorwaarde is dat de activiteit iets met schaken te maken heeft, in de periode 18-26 april 2014 valt, laagdrempelig is en open staat voor
publiek. Denk aan een schaakdemonstratie, een open toernooi, een simultaan, een clinic, snelschaken, schaakpuzzels of een open schaakles. Ga naar de website: www.nationalesportweek.nl, kies het tabblad
Organisatoren en Sportactiviteiten Aanmelden.
Op de KNSB website staat het ondersteunende programma vanuit de schaakbond:
www.schaakbond.nl/knsb/schaken-tijdens-de-nationale-sportweek-2014
De aanvullende promotiematerialen, zoals de flyers, de schaakposter met Anish Giri en de algemene verenigingsfolders, komen eind februari beschikbaar. Bestellingen hiervoor gaan via het formulier dat op deze zelfde pagina beschikbaar komt.

Extra lokale organisatoren gezocht voor Scholierentoernooi

voor groepen 3, 4 en 5
Dit seizoen is een start gemaakt met het nieuwe Scholierentoernooi voor de groepen 3, 4 en 5 van het basisonderwijs (voorheen Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar genoemd). SV De Elster Toren organiseerde op 18 januari jl. het eerste toernooi. Ook is bekend dat de grote landelijke finale op 7 juni 2014 in Arnhem zal gaan plaatsvinden op een heel bijzondere locatie. Deze locatie heeft een capaciteit van 600 kinderen. Hoeveel scholen dit zijn, hangt echter af van hoe groot de teams zijn die inschrijven. Een schoolteam mag uit maximaal 30 leerlingen bestaan.
Deze formule van veel kinderen per team is nieuw. Ook nieuw is dat de teamgrootte nog na plaatsing uitgebreid mag worden. We sluiten niet uit dat hele klassen nog even snel op schaakles gaan om er in juni in Arnhem bij te zijn.
Aanmelden als lokale (of regionale) organisator kan nog tot 1 maart 2014. De voorronde moet uiterlijk 30 april 2014 gespeeld zijn. Een voorronde bestaat uit een middag waarbij de kinderen worden ingedeeld in de groepen 3, 4 en 5. Iedereen scoort individueel punten maar vooral voor de score van het eigen schoolteam.
In het draaiboek op de site staat verder hoe dat in zijn werk gaat. Omstreeks 1 maart 2014 verwachten we dat ook de nieuwe software gereed is die helpt om de kinderen in te delen en punten te berekenen.
Gebruik van deze software is overigens niet verplicht, maar helpt de organisatie wel.
Voor organisatoren is dit eerste jaar tevens een subsidie van € 200 beschikbaar als extra ondersteuning.
Alle informatie inclusief draaiboek en toernooireglement staat op de volgende webpagina:
http://www.schaakbond.nl/jeugd/schoolschaken/nieuwe-schoolschaaktoernooi-6-9-jaar

Verenigingsondersteuning en ledenwerving

Om verenigingen ondersteuning te bieden bij ledenwervingsactiviteiten heeft de KNSB sinds een paar jaar een Ledenwerfteam. Afgelopen periode hebben de nodige verenigingen een beroep op dit team gedaan. We noemen onderstaand een aantal onderwerpen waarvoor bij het team ondersteuning werd gevraagd:

hulp bij het maken van een jeugdplan;
advies over een nieuwe verenigingswebsite;
juridisch advies bij een fusie;
workshop Internetschaak;
beginnerscursus voor volwassenen;
wervingsplan voor 55 plussers;
maken van een schoolschaakplan en schaaklessen;
uitwerken en organiseren van een slim.nl Schaakchallenge.
uitwerken en organiseren van een Scholierentoernooi

Het team biedt alle bij de KNSB aangesloten schaakverenigingen ondersteuning bij het bedenken, uitwerken en uitvoeren van ledenwervingsactiviteiten. Ook kan het team zorgen voor extra financiering.
Als steuntje in de rug heeft de KNSB een lijst met mogelijke hulponderwerpen opgesteld die op de website zijn gepresenteerd. Leidt de hulpaanvraag tot een concrete actie, dan biedt zij tevens een ondersteunende subsidie van € 200,- om de vereniging op weg te helpen.
Op de volgende webpagina vindt u meer informatie en kunt u uw aanvraag doen:
http://www.schaakbond.nl/knsb/ledenwerfteam

Stertrainingen - talentvolle jeugdschakers gezocht

Elk seizoen gaan in september de KNSB Stertrainingen van start. De Stertrainingen zijn bedoeld om talentvolle jeugdschakers de gelegenheid te bieden hun schaakniveau te verhogen. De trainingen worden zoveel mogelijk bij de deelnemers in de buurt georganiseerd. Doordat de trainingen club overstijgend zijn krijgen ook spelers van kleinere clubs de gelegenheid in een homogene groep te trainen. Uiteraard zorgt de KNSB voor een ervaren, gediplomeerde trainer.
De Stertrainingen zijn ingedeeld in vijf niveaus. Het instapniveau met 1-ster bestaat uit jonge deelnemers van maximaal 12 jaar. Het hoogste niveau met 5-sterren bestaat uitsluitend uit landelijke spelers met een rating van 2000 en hoger. Gemiddeld zal het ongeveer twee seizoenen duren voordat een speler een Stergroep doorlopen heeft.
De trainingsdata worden in samenspraak met de regionale contactpersonen vastgesteld. Om iedereen ruim van te voren houvast te bieden, zijn de volgende zondagen vastgesteld. Hier kan van afgeweken worden als dat voor het merendeel van de groep beter uitkomt.
Voor het komend seizoen zijn de gereserveerde trainingsdata 14 september 2014, 5 oktober 2014, 2 november 2014, 23 november 2014, 14 december 2014, 8 februari 2015, 8 maart 2015, 29 maart 2015, 12 april 2015 en 26 april 2015; reservedata: 7 juni 2015, 14 juni 2015.
Meer informatie over de stertrainingen is te vinden op
www.schaakbond.nl/jeugd/talentontwikkeling/stertrainingen-1/stertrainingen. Spelers die graag aan de Stertrainingen zouden willen deelnemen en aan daar vermelde criteria voldoen, kunnen dit tot 1 mei kenbaar maken via het webformulier dat te vinden is op
http://www.schaakbond.nl/formulieren/trainingen/2014-2015.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Pascal Losekoot (plosekoot@schaakbond.nl), sinds 20 januari de coördinator voor de Stertrainingen.

Kaderopleidingen en cursuskalender

De opleidingen van de KNSB
De KNSB organiseert diverse opleidingen voor de leden van de verenigingen. Het zijn korte cursussen die op compacte wijze veel informatie leveren. Deze opleidingen zijn specifiek ontwikkeld voor de schaakwereld. Er zijn twee soorten opleidingen: trainersopleidingen en arbitersopleidingen.

Trainersopleidingen

De trainersopleidingen zijn bedoeld voor mensen die les (gaan) geven aan de jeugd. Ze zijn onontbeerlijk voor een vereniging met een jeugdafdeling.
In februari starten cursussen Schaaktrainer 1 in Hardenberg, Zundert, Leidsche Rijn en Spijkenisse. Wilt u de cursus Schaaktrainer 1 volgen of een andere cursus bij u in de buurt dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier op de website.
https://www.schaakbond.nl/formulieren/cursussen/.

Arbitersopleidingen

De arbitersopleidingen richten zich op de clubleden die actief zijn als organisator en wedstrijdleider. Vaak stelt de landelijke of regionale bond de aanwezigheid van een gediplomeerde scheidsrechter verplicht.
De volgende opleidingen worden aangeboden; Scheidsrechter A, B en C, Indelingsdeskundige A en B.
Er komen veel veranderingen in het FIDE Schaakreglement. Daarom zullen de bovengenoemde scursussen na 1 april weer gegeven worden.
Workshop “Bijscholing arbiters”
Voor het huidige korps van arbiters worden in het voorjaar op verscheidene plaatsen workshops ter bijscholing gegeven.
Men wordt niet alleen bijgeschoold op het reglement maar er zal ook verteld worden over hoe
men snel en op juiste wijze de klokken voor wedstrijden moet instellen.
Workshop voor organisatoren
Op dezelfde dagen als de workshop “Bijscholing arbiters” wordt de workshop voor
organisatoren gehouden. Tijdens deze workshop wordt uitgelegd hoe men wedstrijden richting
de KNSB moet rapporteren.
De vereniging is koning
Voor alle cursussen geldt dat de KNSB zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van de
verenigingen en de regionale bonden. Daarom worden veel cursussen pas georganiseerd wanneer er sprake is van een concrete vraag uit een bepaalde regio. Wanneer een of meer verenigingen voldoende belangstellenden voor een opleiding bij elkaar weten te brengen, lukt het bijna altijd om een cursus van de grond te krijgen. Voor de cursussen geldt een minimum van acht deelnemers.
Uitgebreide informatie over alle opleidingen van de KNSB is te vinden op
www.schaakbond.nl/opleidingen. Hier staan de meest actuele gegevens en de data van de cursussen.
Het overzicht wordt regelmatig aangevuld.
U kunt ook contact opnemen met Sacha Schiermeier van het Bondsbureau van de KNSB, tel. 023-
5254025, e-mail: sschiermeier@schaakbond.nl.

Cursuskalender

Startdatum
Cursus
Plaats
19 februari
Schaaktrainer 1
Hardenberg
21 februari
Schaaktrainer 1
Zundert
28 februari
Schaaktrainer 1
Leidsche Rijn
4 maart
Schaaktrainer 1
Spijkenisse
maart of september
Schaaktrainer 1
Leiden
maart/april
Schaaktrainer 1
Brummen e.o
mei (in het weekend)
Bijscholing arbiters (2,5 uur)+
workshop organisatoren (1 uur)
div. plaatsen in het land

Schakers winnen met Lotto

De Lotto, inmiddels 52 jaar actief, is een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse sportwereld.
Over de afgelopen 50 jaar heeft De Lotto € 1,3 miljard afgedragen aan NOC*NSF en daarmee aan de Nederlandse sport. Dankzij deze jaarlijkse bijdrage worden sportbonden, sportverenigingen, top- en amateursporters ondersteund, wordt talent ontwikkeld en worden lokale clubhuizen en trainingsfaciliteiten verbeterd. Op deze manier wordt sporten voor iedereen beter en toegankelijker.
Lotto is er voor elke sport en voor alle sporters, dus ook voor schakers. Zoals Lotto een spelletje is dat u in veel winkels om de hoek voor maar 2 euro per lot kunt spelen, wil Lotto ook de sport voor iedereen toegankelijk maken. Lotto wil graag op een actievere wijze aanwezig zijn in de sportwereld en op sportevenementen, zo ook in het schaken. Sinds 2012 wordt de merknaam ‘Lotto’ met ondersteuning van vele sportbonden, waaronder de Schaakbond, steeds zichtbaarder gemaakt in de sport. Bonden dragen op vrijwillige basis een deel van de marketingrechten over aan Lotto en creëren daardoor meer
zichtbaarheid op kleding, bij evenementen, in nieuwsbrieven en bondsbladen en op de website van sportbonden. Dit moet bijdragen aan een grotere bekendheid van de rol van Lotto in de sport en uiteindelijk aan meer spelers, waardoor een hogere omzet kan worden gerealiseerd met als gevolg een hogere afdracht aan de sport in Nederland. Dus als u van schaken houdt, speelt u Lotto! Ga naar lotto.nl of speel mee in de winkel.
Schakers winnen met Lotto!

SponsorKliks: sportvereniging gratis gesponsord door eigen leden

SponsorKliks stelt sportverenigingen in staat zich gratis te laten sponsoren door hun leden. Het sponsorbedrag wordt niet door de leden betaald maar door lokale restaurants en grote bedrijven. Er zijn partnerships met o.a. V&D, Wehkamp, KLM, Essent, KPN, Booking.com en Bol.com. Ook is er is een partnership met Thuisbezorgd waardoor er sponsorgeld gegenereerd wordt met bezorgmaaltijden.
Verenigingen kunnen zich gratis aansluiten bij SponsorKliks.
Hoe werkt het? Elke reservering bij een restaurant via de website van de vereniging levert de vereniging € 1,- op. Verenigingen kunnen met lokale restaurants aparte afspraken maken waardoor de opbrengst hoger wordt. Als er via de website van de vereniging een bestelling wordt gedaan bij de webshops van de aangesloten bedrijven ontvangt de vereniging 75% van de commissie. Die commissie bestaat uit een percentage of een vast bedrag. Er is keuze uit ruim 3.500 restaurants en meer dan 250 bekende
webwinkels. De leden betalen dezelfde prijs als wanneer zij direct naar de webwinkel zouden gaan maar nu ontvangt hun club dus commissie over elke bestelling.
Een club moet een button van SponsorKliks op haar eigen website plaatsen en de actie onder haar leden bekendmaken.
Momenteel zijn al meer dan 60 schaakverenigingen aangesloten bij SponsorKliks. Tezamen hebben de schaakverenigingen al meer dan € 5.300,- verdiend aan SponsorKliks! Meer nformatie is te vinden op de website: www.sponsorkliks.com .

Online Ledenadministratie

In oktober is de KNSB Online Ledenadministratie (OLA) van start gegaan. De afgelopen maanden zijn alle bonden en verenigingen aangesloten. De meerderheid van de verenigingen maakt al actief gebruik van OLA. Mocht u als ledenadministrateur van uw vereniging nog niet hebben ingelogd en uw gegevens nog niet hebben gecontroleerd en aangevuld, dan verzoeken wij u dat snel te doen. Zorg er ook voor dat de juiste persoon binnen uw vereniging geregistreerd staat als de ledenadministrateur en dat het correcte
emailadres bij ons bekend is.
Inloggen kan via: https://ola.schaakbond.nl/
De handleiding kunt u hier vinden http://www.schaakbond.nl/home/ola-online-leden-administratie.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons mailen op bondsbureau@schaakbond.nl. Telefonisch zijn
we op kantooruren bereikbaar op 023-5254025.

Penningmeester van het jaar 2014

Bedank uw penningmeester en maak kans op € 2.500,- voor de clubkas!
Waar zouden we zijn zonder penningmeesters?
Penningmeesters doen onmisbaar werk voor hun vereniging, vaak op de achtergrond. Wilt u uw
penningmeester een keer in het zonnetje zetten, ga dan naar www.penningmeestervanhetjaar.nl en stuur hem of haar een persoonlijk bedankje! U kunt uw penningmeester ook nomineren voor deze verkiezing tot Penningmeester van het jaar 2014.
De winnaar wordt vervolgens verkozen door een vakjury, waarna de winnaar feestelijk wordt gehuldigd.
De winnende penningmeester krijgt € 2.500,- voor de clubkas en er zijn leuke prijzen te winnen voor jezelf. Bedanken of nomineren; in beide gevallen mag uw penningmeester vervolgens gebruik maken van alle voordelen van het Penningmeester van het Jaar platform, ter ondersteuning van zijn/haar belangrijke werk. Uw penningmeester verdient toch ook een bedankje?! Bedanken en nomineren kan van 3 maart t/m 2 april 2014, ga naar www.penningmeestervanhetjaar.nl en doe mee!
Penningmeester van het Jaar wordt mogelijk gemaakt door Davilex, Grote Clubactie en Regiobank en is een initiatief van 2Basics. Alle partners zijn sterk bij sport en het verenigingsleven betrokken en geloven in de kracht van breedtesport.

Onderwerpen in de rubriek: KNSB


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
25 jarig bestaan van het Max Euwe Centrum 2011
Verslag van het ONK Dieren 2013
Knsb bondsraad 30 november 2013
nieuwsbrief KNSB februari 2014
bondsraad 14 juni 2014
ONK 2015 in Dieren
Verslag onk Dieren 2015 door Lucas de Jong
ratinglijst per 1 oktober 2016
ratinglijst februari 2017

Rubrieken in de hoofdrubriek Niet ingedeelde rubrieken

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Beurzen met aandacht voor hulpmiddelen
Diverse
IBCA (International Braille Chesss association) algemeen
Integratie
KNSB
partijen van NSVG leden
Persberichten
Schaakproblemen
Reglementen
Berichten over nsvg.nl en andere websites
Spectaculairste partijen uit het NSVG kampioenschap

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie