Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

KEMPE VERWEIJ WINT BEKER


Na Rob Bonneveld die in 1993 de beker voor de meest spectacu¬laire partij in onze interne competitie won, is in 1994 deze eer te beurt gevallen aan Kempe Verweij voor zijn mooie partij tegen Peter Witteveen. De partij is zeker niet foutloos, maar de stellingen die op het bord kwamen waren dan ook wel uitzon¬derlijk moeilijk. Hieronder de becommenta¬rieerde partij.

Kempe Verweij - Peter Witteveen

Tweede ronde overgangsklasse, 26 februari 1994

Loperspel
1. e2 - e4 e7 - e5
2. Lf1 - c4 Pg8 - f6
3. Pg1 - f3

Met deze zet maakt wit, nadat hij met zijn tweede zet het loperspel heeft ingeleid, een overstap naar een minder gebrui-kelijke zijvariant van de Russi¬sche Opening.

3 ..... Pf6xe4
4. d2 - d3 Pe4 - f6

De theorie geeft 4...Pd6. Een mogelijk vervolg is dan 5. Pxe5 Pxc4 6. Pxc4 d5 7. Pe5 Ld6 8. d4 0-0 en zwart staat een tikje beter vanwege zijn loperpaar.

5. 0 - 0

In aanmerking komt 5. Pxe5. Nu wordt het terugwinnen van de zwarte e-pion problematisch.

5. .... d7 - d5

Ook 5...d6 kwam in aanmerking. Op 6. Pg5 speelt zwart alsnog d6-d5.

6. Lc4 - b3 Lc8 - e6

Met 6...Pc6 had zwart een poging kunnen doen zijn e-pion te behouden, bijvoorbeeld 7. Te1 Lg4 8. h3 Lxf3 9. Dxf3 Le7 met onduidelijk spel.

7. Tf1 - e1 Lf8 - e7

Als zwart 7...e4 had gespeeld om zijn extra pion te behouden, dan was 8. dxe4 Pxe4 9. c4 of ook 9. Lxd5 gevolgd. Na 9. Lxd5 volgt bijvoorbeeld 9...Dxd5 10. Dxd5 Lxd5 11. Pc3 en wit wint zijn stuk terug.

8. Pf3xe5 0 - 0
9. d3 - d4 Pb8 - d7
10. Lc1 - f4 c7 - c5

Zwart probeert het initiatief te grijpen en dreigt 11...c4 te spelen.

11. c2 - c4?!

Het pionnenblokje c4, d4, c5, d5 wordt wel een zenuwvierkantje genoemd, omdat er zoveel mogelijkheden van afruil zijn die alle goed in de gaten moeten worden gehouden.

11 ..... d5xc4

Zwart lost het vierkantje direct op.

12. Pe5xc4 c5xd4
13. Lf4 - d6

Eenvoudiger is 13. Dxd4, hoewel na 13...Pc5! zwart wat beter staat vanwege zijn ontwikkelingsvoorsprong.

13. ..... Le7xd6
14. Pc4xd6 Le6xb3
15. Dd1xb3 Pd7 - c5
16. Db3 - g3 Dd8 - b6
17. Pd6 - f5 Pf6 - h5
18. Dg3 - a3 Tf8 - e8
19. Pb1 - d2 Pc5 - e6!

Zwart heeft zijn extra d-pion nu stevig gedekt. Toch is de stelling met al die springende paarden op het bord niet duide-lijk. Het volgende gedeelte van de partij wordt heel
spectacu¬lair.

20. Pd2 - c4 Db6 - c7
21. Ta1 - c1 Ta8 - c8?

Deze zet verliest de kwaliteit.

22. Pf5 - d6! Ph5 - f4
23. Da3 - g3

De kwaliteitswinst loopt niet weg.

23. .... d4 - d3
24. Pd6xe8 Dc7 - c6?

Een misrekening. Na het normale 24...Txe8 heeft zwart behoor¬lijke tegenkan¬sen. Nu komt zwart verloren te staan.

25. Pe8 - f6+

Maakt gebruik van de penning van de g-pion door de witte dame op g3.

25. .... Kg8 - f8
26. Pf6 - h7+ Kf8 - e8
27. Pc4 - e5?

Een fout van jewelste, die de kansen volledig doet keren.

27. .... Dc6xc1

Een goede zet, maar met het nog veel betere 27...Pe2+! (vork!) had zwart kunnen winnen. Na 28. Txe2 speelt zwart 28...Dxc1 met mat.

28. Ph7 - f6+!

Kempe zet een heel gemene val die Peter niet ziet.

28. .... g7xf6?

Na 28...Ke7 heeft zwart goede winstkansen. Nu wordt hij par¬does mat gezet.

29. Dg3 - g8+ Ke8 - e7
30. Dg8xf7+ Ke7 - d8
31. Df7 - d7 mat!

Zo won Kempe toch nog de partij en daarmee de beker. Maar ook de verliezer verdient lof voor het fraaie slot van deze par¬tij.

René Buisman

Onderwerpen in de rubriek: Spectaculairste partijen uit het NSVG kampioenschap


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
1990 Leo Sangster wint spectaculairste partij
1990 spectaculairste partijen inleiding
1991 Arie Breedijk en Richard Gooijers winnen spectaculairste partij
1992 Louis van Duuren wint spectaculairste partij
1993 Rob Bonneveld wint spectaculairste partij
1994 kempe verweij wint spectaculairste partij
1995 Lydie Paalman wint spectaculairste partij
1996 Leo Sangster wint spectaculairste partij
1997 Sangster en Couwenberg winnen spectaculairste partij
1998 jan boer wint spectaculairste partij
1999 Kim Hoogenraad wint spectaculairste partij
2000 jan van gelder wint spectaculairste partij
2001 Sander vd Brink en Jan van Gelder winnen spectaculairste partij
2002 Ronnie Snoek en Peter Smid winnen spectaculairste partij
2003 Rob Arntz wint spectaculairste partij
2004 Thom van Empelen wint spectaculairste partij
2005 Pieter Couwenberg vwint spectaculairste partij
2006 Olav Visser wint spectaculairste partij
2007 Sergio Harnandan wint spectaculairste partij
2008 alex van Lanen wint spectaculairste partij
2009 Sergio Harnandan wint spectaculairste partij
2010 Pieter Couwenberg wint spectaculairste partij
2011 Richard Gooijers en Lucas de Jong winnen spectaculairste partij
2012 Rick van Loy wint spectaculairste partij
2013 Mark Schutte wint spectaculairste partij
2014 Lucas de Jong wint Spectaculairste partij onkk2014
2015 Sergio Harnandan wint Spectaculairste partij

Rubrieken in de hoofdrubriek Niet ingedeelde rubrieken

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Beurzen met aandacht voor hulpmiddelen
Diverse
IBCA (International Braille Chesss association) algemeen
Integratie
KNSB
partijen van NSVG leden
Persberichten
Schaakproblemen
Reglementen
Berichten over nsvg.nl en andere websites
Spectaculairste partijen uit het NSVG kampioenschap

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie